Spelledarbeslut

Riktlinjer kring seghet (2006-05-13)

Diskussion:

Eftersom det har varit mycket ståhej kring seghet rörande lektioner på sista tiden kommer här Riktlinjer som vi förväntar oss ska följas från och med nu!

Spelledarrådet har beslutat följande:

Riktlinjer för dig som Elev:

§1. När en lärare varit oaktiv i en tråd 7 dagar i sträck eller fler kan eleven skicka ett PM till lärarspelaren och påpeka vilken tråd det är som man skulle vilja ha svar i. OBS! Skicka bara ett PM.
§2. Om lärarspelaren inte svarar i tråden på ytterligare 5 dagar kan du som elev ta kontakt med den Huvudansvarige i ämnet som kommer ta kontakt med lärarspelaren i fråga och se varför det dröjer.
§3. Om lärarspelaren och/eller den Huvudansvarige inte svarar i tråden eller på ditt PM på ytterligare 5 dagar kan du som elev ta kontakt med USL som kommer att ta kontakt med lärarspelaren/den Huvudansvarige i fråga och se varför det dröjer.
§4. Dessa regler gäller INTE om lärarspelaren har meddelat frånvaro i frånvarotråden. De dagar som är rapporterade som frånvaro kommer inte räknas in som oaktiv tid.
§5. Det är Ditt ansvar som elevspelare att meddela lärarspelaren på något sätt att du ska vara frånvarande i lektioner som Du är med i.

Riktlinjer för dig som är Professor/Lärarkandidat:

§1. När en elev varit oaktiv i en tråd 7 dagar i sträck kan Du skicka ett PM till elevspelaren och påpeka vilken tråd det är som man skulle vilja att elever svarade i. OBS! Skicka bara ett PM.
§2. Om elevspelaren inte har svarat i tråden på ytterligare 7 dagar och heller inte tagit kontakt med Dig om varför denna är frånvarande kan denne elev plockas bort från lektionen.
§3. En elev som enbart skrivit ett fåtal inlägg i lektionen totalt när lektionen är slut bör strykas ifrån närvarolistan när lektionen ska rapporteras.

Observera att dessa är till för de lektioner som ni vill ska gå snabbare. Om ni har en lektion där både professorn/lärarkandidaten och eleverna är sega behöver ni inte vidta dessa åtgärder om ni inte känner för det. Dock är det dessa riktlinjer man ska följa om man vill rapportera en lektion som seg. OBS! Hoppa inte över ett steg i processen! Om du som elevspelare har segat länge och nu vill att lärarspelaren ska svara i tråden följ §1-§3 med samma tidsram som anges här. Det omvända gäller för lärarspelare.

Vi har genom postandet av dessa separata regler tagit bort följande från Nya Regler för Lärarspelare: §11 Om en lärare inte skrivit ett inlägg i en forumlektion på en vecka bör eleverna skicka meddelande om detta i tråden för rapportering av sega lektioner i Perrong 9¾ OCH §22 Om en elev inte skrivit ett inlägg i en forumlektion på en vecka, så ska denna kontaktas av läraren via PM med en påminnelse och en rimlig tidsram bör ges för att spelaren ska få chans att svara. Har de ändå inte svarat under den tiden tas eleven bort från lektionen. En elev som bara skrivit ett inlägg i lektionen totalt när lektionen är slut bör strykas ifrån närvarolistan när lektionen ska rapporteras.

Tills vidare är Rapportera Sega Lektioner- tråden låst.