Spelledarbeslut

Renblodiga familjer (2007-08-09)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Då det på engelska inte finns något ”helblod”, utan bara ”renblod” och JK Rowling själv har bekräftat att det är så, har vi beslutat att lätta på restriktionerna för renblodiga släkten i SH. I fortsättningen kommer alla magikersläkten att räknas som renblodiga, även om de har ingifta mugglare eller mugglarfödda i släktträdet. I böckerna tar de släkten som bryr sig om sådant som blodsrenhet och stryker vissa namn ur sina släktträd (familjen Black), medan andra låter dem vara kvar utan att skämmas (familjen Weasley). En del släkten är därmed renare än andra, men de räknas ändå som renblod.

Däremot är det ju så att olika släkter har olika status i det magiska samhället, och att bära den släktens namn inger status bara det. Familjen Malfoy är en högstatusfamilj och familjen Weasley är en lågstatusfamilj. Detta tänkte vi skulle ersätta systemet som vi haft fram till nu, och välja ut några familjer som står lite högre i kurs än de andra.

Hur ska man bestämma vilka familjer som står över andra i status? Eftersom vi vill ge alla släkter samma chans, oavsett tidigare status, så får de som vill att deras släkt ska vara högstatus berätta precis varför de tycker att just deras familjer är värda att utses till statussläkter. Eftersom det är tänkt ska finnas bara ett tiotal platser till detta (lite beroende på hur många ansökningar som kommer in) så är det värt att tänka efter och fundera på om alla släkter man har hand om verkligen måste stå högt i status, eller om man kan tänka sig att någon av dem har något lägre status. Det betyder inte att de måste vara i samhällets bottenskikt, bara att de inte är i toppen.

Om man har en högstatusfamilj och slutar i SH så kommer man att tas bort ifrån den listan och lämna plats åt en annan spelares familj, eftersom det är meningen att högstatusfamiljerna ska vara spelade. Det betyder inte att släkten sjunker i värde utan bara att den inte längre ”syns”.

Man kan alltså ha en karaktär som är ifrån en ”renblodig” familj nu, eftersom även de finaste familjer har ingifta mugglare/mugglarfödda. Vill man däremot ha en karaktär som har status bara genom vilket efternamn de har och tillhöra samhällstoppen så får man göra som alltid – ansöka om detta hos den spelare som ansvarar för statussläkten i fråga. Det är rekommenderat för statussläkternas överhuvuden att prioritera spelare med minst en karaktär när det gäller dessa ansökningar, eftersom befintliga spelare är mer troliga att stanna kvar och faktiskt spela karaktären, till skillnad från nya spelare, men det är upp till släktens överhuvud att välja ifall man vill ta den risken eller inte.

Släkter som är mellan- eller lågstatus behöver man inte ansöka om. Notera att beslutet om status och att man måste säga till bara gäller brittiska och irländska familjer.

Motiveringen till varför släkten ska få tillhöra samhällets topp skickas via PM till –SPELLEDARE- tillsammans med släktnamnet senast söndag 2 september 2007. Den som inte skickar in en motivering till sin släkt kommer inte kunna få en plats i toppen. Även om en släkt har haft både Hogwarts-rektorer och Trolldomsministrar genom åren betyder detta inte automatiskt att man har högre status än andra familjer.