Spelledarbeslut

Prefekter vs poängändringar (2005-09-15)

Diskussion:

Får prefekter dela ut/dra av poäng från elevhemmen?

Ur en intervju med JK Rowling (Källa: Mugglenet):

"Prefects can take points, Ron got it wrong in Order of the Phoenix, which makes him a pretty poor prefect, eh?"

Spelledarrådet har beslutat följande:

Baserat på JK Rowlings egna ord har det beslutats att prefekter i spelet får lägga till och dra av poäng. Det finns dock en gräns - en prefekt får inte lägga till eller dra av mer än 10p från ett elevhem. Saker som kräver ändring på mer poäng än så bör diskuteras med en lärare, som i så fall kan dela ut poängen.