Spelledarbeslut

Pinnergalan läggs ner (2019-01-25)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Vi har beslutat att officiellt lägga ner Pinnergalan. Den kommer inte komma tillbaka på SH igen.

Varför? Det finns några olika anledningar till detta och en del väger tyngre än andra.

  • Pinnergalan har legat nere i ett par år och det har gjorts försökt att väcka den till liv men det har mest runnit ut i sanden. Mycket på grund av att den kräver väldigt mycket organisation i sin nuvarande form.
  • I takt som SH växte så växte även Pinnergalan och till slut så blev den så pass stor att det blev jobbigt att sköta, jobbigt att nominera och jobbigt att rösta.
  • En annan sak som hände när Pinnergalan växte var att vi märkte en tydlig trend där många nominerade och röstade bara på sina vänner och inte nödvändigtvis på den som kanske förtjänade det mest. Detta för att det var de karaktärer/spelare man kände till och då blev det naturligt att göra så. Det gjorde dock att det blev samma personer/karaktärer som vann väldigt många pinnar, istället för att få en spridning på det.
  • Fler och fler kände att det blev en popularitetstävling. Man röstade på den spelare man gillade mest såsom nämndes ovan. Det gjorde att fler och fler kände att det inte blev särskilt kul längre och en del tyckte även att det blev mycket press och ångest kring galan.
  • Vi tycker det vore kul att hitta en annan lösning på att lyfta fram spelare och spel som inte kräver lika mycket administration som inte blir en popularitetstävling utan mer en kul grej.

Pinnergalan genomfördes senast för år 2012. Den har försökts återupplivas efter detta, senast 2016, men det rann ut i sanden.