Spelledarbeslut

Paxa namn (2007-10-12)

Antagningskommittén har beslutat följande:

Eftersom frågan kom upp vid ett tillfälle så har hattarna nu diskuterat det och kommit fram till följande:

Vill man paxa ett namn åt en kommande karaktär så är det okej att göra det under följande premisser.

* Det är ett syskon eller släkting till en redan spelad karaktär och det skall anges i den första karaktärens bakgrund.

* Namnet får bara paxas i sex månader. Sedan kan inte just det namnet paxas av den spelaren igen. (Men om namnet inte har namnstopp så är det okej att välja det i alla fall, men man är inte garanterad namnet längre).

Det innebär att man är garanterad ett specifikt namn åt sin kommande karaktär (ex småsyskon eller kusin eller liknande)

För att paxa ett namn så skickar du ett PM eller mejl till Sorteringshatten och skriver vilket namn du vill paxa och till vilken karaktär den nya karaktären är släkt med. Hattarna kommer då att ta ett beslut om det och från den dagen som namnet blir godkänt och sex månader frammåt är det namnet ditt.