Spelledarbeslut

Övre mellanstatussläkter (2008-09-08)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Det bara blir fler och fler magikersläkter i SH som säger sig vara "mellanstatus som gränsar till högstatus" och detta börjar kännas lite överdrivet att så många vill ha den statusen, eftersom det skulle vara till för att vara för dem som nästan var högstatus (t.ex. som ansökt om att vara högstatus men inte lyckats). Det har därför beslutats att alla som vill ha en eller flera släkter som är övre medelstatus, så får man i fortsättningen ansöka om detta.

De högstatussläkter som ligger i riskzonen att nedgraderas p.g.a. inaktivitet eller händelser ON som gör att släkten borde nedvärderas i status kommer att kontaktas inom den närmsta framtiden och eventuellt nedvärderas. (De högstatussläkters överhuvuden som inte kontaktas blir inte kontaktade, eftersom deras aktivitet inte är något problem med.) Det kommer i så fall finnas nya platser bland högstatussläkterna, men de enda som kan ansöka om dessa nya platser är dem som har blivit utsedda till övre mellanstatus efter detta beslut, eftersom släktena inte kan göra stora hopp hur som helst.

Alla släkter som står som "mellanstatus som gränsar till högstatus" idag kommer att sättas som vanlig mellanstatus. Vill man att släkten ska få övre medelstatus officiellt i fortsättningen måste man alltså ansöka om detta. För att göra det, skicka PM till SPELLEDARRÅDET och berätta släktens namn och ge en motivering till varför de ska få vara övre medelstatus. Tänk på att det inte är vilka släkter som helst som kan klassa sig som "nästan" högstatus. Högstatussläkter är inte långt från att vara kungligheter i magivärlden, och att vara övre medelstatus är fortfarande att tillhöra samhällets övre skikt, och det blir man inte hur som helst.

Alla släkter kan söka - inklusive högstatussläkter som vill nedgraderas. Deadline för ansökan är 28 september 2008. Beslut kommer att fattas och meddelas efter det. Antal platser som finns "up for grabs" beror på hur många ansökningar som kommer in. De som inte vill ändra sina släkter från hög/mellan/lågstatus behöver inte göra något. Dessa släkter påverkas inte. De släkter som inte längre spelas eller som är utdöda kommer att tas bort ifrån statuslistan helt och hållet.

Tillägg, 3/1/2009:

Efter lite missförstånd i HK om vem som skulle posta detta och efter att ha blivit påminda om det så har vi nu äntligen kommit på vem det var som skulle göra det, och har därför följande lista att posta angående vilka som är godkända övre mellanstatussläkter:

  • Christie
  • Fairbairn
  • Forsythe
  • Malkins
  • Stainthorp

Övriga sökande släkters överhuvuden kommer att kontaktas via PM för mer information. Merci beaucoup.