Spelledarbeslut

Övertagande av karaktärer via släktöverhuvud (2013-01-16)

Diskussion i HK:

Eftersom SH och släktforskningen har utvecklas väldigt mycket på senare år så känns spelledarbeslutet Utrensade karaktärer (1/4/2008) och Kategorireglernas G§3 inte längre ändamålsenliga. Det beslutet fattades baserat på hur SH såg ut och fungerade i början av 2008, vilket inte är hur det ser ut och fungerar i dag, när SH och släktforskande vuxit betydligt. Därför behöver vi se över det gamla beslutet och uppdatera det så att det passar in i dagens SH.

En del av problemet är att enligt reglerna så kan ett släktöverhuvud ge en annan spelares utrensade karaktär till en annan spelare. Vad händer om originalspelaren kommer tillbaka till SH inom ett år och vill ha tillbaka sin karaktär?

För att ta över en karaktär från en annan spelare UTAN ett släktöverhuvuds inblandning krävs det att karaktären som ska tas över har en inverkan på andra spelade karaktärer, och att den som ska ta över karaktären har haft något med den att göra innan övertagandet. Varför är detta inte ett krav även när det är ett släktöverhuvud inblandat?

Spelledarrådet har beslutat följande:

Om en spelare ("A") vill ta över en annan spelares ("B") utrensade karaktär tillhörande en släkt, så måste släktöverhuvudet ("C") OCH de två spelarna ge sitt godkännande till övertagandet. Detta gäller exempelvis om B fortfarande är medlem i SH men deras karaktär blivit utrensad. Om karaktärens originalspelare ger sitt godkännande så är allt bra.

Om spelare B slutat i SH av en eller annan anledning behöver släktöverhuvudet ta kontakt med B (t.ex. genom mejl) och be honom eller henne att kontakta SL-rådet och i skrift godkänna att släktöverhuvudet tar över deras utrensade karaktär. Om släktöverhuvudet INTE kan få tag i B så måste de vänta i ett år från utrensningsdatumet innan de kan erbjuda karaktären till en annan spelare. Efter ett års utrensning kan man, i enlighet med kategorireglerna, inte få tillbaka sin karaktär.

Om den utrensade karaktären gick i ettan behöver den anmälas igen på nytt, som en helt ny karaktär, men det måste i så fall fortfarande ha gått ett år sedan den rensades ut.

Om karaktären gick i tvåan eller uppåt måste det finnas ett skäl till att släktöverhuvudet vill behålla karaktären som spelad, utöver "jag vill att min släkts karaktärer är spelade". Varför kan eleven inte fortsätta existera som ospelad istället? Vilka spelade karaktärer påverkas ON om den utrensade eleven fortsätter vara utrensad?

För att ta över en karaktär krävs det av A att de vet vem karaktären är och hur den har spelats tidigare. Detta skulle kunna vara att de spelar någon som påverkas ON av att karaktären inte spelas aktivt, t.ex. en kompis eller fiende, syskon eller annan släkting, men måste inte vara det. Huvudsaken är att de känner karaktären de ska ta över, vilket är det vi normalt sett kräver när någon ska ta över en annan spelares karaktär. Detta gäller dock INTE om det är en förstaårselev och det gått ett år, eftersom karaktären i så fall skapas igen helt från början.