Spelledarbeslut

Överhatt (2006-05-28)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Det nya systemet med hattarna har Spelledarrådet tagit upp med hattarna. Det kommer att gå ut på att Antagningskommittén består av tre personer. En av dessa kommer att fungera som en slags chef över de andra två i form att det är denne som har ansvaret inför att det mesta blir gjort osv. Det är den som kommer att besluta i frågor kring hattjobbet och hur denne väljer att göra det är upp till den personen. Dock ska nya regler alltid tas upp med Spelledarrådet först och Vi har rätt att ”lägga oss i” hattdiskussioner om det skulle behövas. Hattarna svarar dock endast till SL och ingen annan.