Spelledarbeslut

Omstrukturering av SL-uppgifter (2006-12-12)

Spelledarrådet har beslutat följande:

HK fick nyligen en fråga om vem som ska ansvara för lärares bakgrunder på de olika skolorna (Hogwarts, Beauxbatons samt Durmstrang). Tidigare har det varit USLs uppgift att sätta ut annonser om lediga platser på Hogwarts, samt godkänna namn och bakgrunder för Hogwartslärare. Rektorerna på BB och DS fick själva ansvara för sin personal. HK anser detta system obalanserat och har nu sett över det och utfört vissa ändringar.

Hädanefter kommer följande att gälla:

  • USL kommer fortfarande ansvara för att sätta ut annonser när nya professor-/lärarkandidat-/vikarieposter behövs. USL kommer även verifiera att inkomna ansökningar är godkända.
  • Efter det att USL har godkänt ansökan lämnas godkännande av namn och bakgrund över till SSL. Detta bestämdes eftersom SSL spelar rektorn, och det är HKs uppfattning att rektorn borde vara mer aktiv i urvalet av vilka lärare som anställs på skolan.
  • När en karaktär väl godkänts skickas data till USL, som ser till att karaktären får rätt befogenheter. USL kommer fortfarande ansvara för att se till att lärarkaraktärer håller sig aktiva, och kan avsätta karaktärer på grund av inaktivitet.
  • SSL tar hand om lärarbakgrunder för alla skolor, inklusive BB och DS. Dock har SSL bestämt att för nuvarande låta rektorerna för respektive skolor ta hand om bakgrunderna för sina skolor, även om SSL har sista ordet.

Observera att de karaktärer som redan är godkända inte kommer behöva godkännas på nytt, utan kan fortsätta spelas som vanligt.