Spelledarbeslut

Omskrivning av lektioner på Hogwarts (2012-08-18)

Spelledarrådet har beslutat följande:

För att förnya lektionerna på Hogwarts och göra det enklare för alla att bidra med lektioner så kommer det att fungera så här från och med nu:

 1. Den eller dem som vill skriva en lektionsplan för ett ämne gör detta, oavsett om man är lärare i ämnet eller inte. När lektionsplanen är färdig skickas den till SSL.
 2. SSL samlar ihop alla lektionsplaner för ämnet och skickar ut dem till lärarna i ämnet.
 3. Lärarna går igenom lektionsplanerna och bestämmer sig för att antingen välja ett av förslagen som det är eller sätta ihop en kombination av de inkomna förslagen. Lärarna ger den färdiga lektionsplanen till SSL som offentliggör den.
 4. Vill man skriva en lektion (eller flera) så ser man i lektionsplanen vad lektionerna ska handla om, skriver lektionen och skickar in den till SSL för granskning. Blir lektionen godkänd, vilket den förmodligen blir, så läggs den upp på hemsidan.

Förut var det så att om man ville skriva om lektionerna i ett ämne så behövde man i princip vara eller ha varit lärare i ämnet, skicka in en lektionsplan och sedan var det upp till endast den personen att skriva ihop ALLA lektioner – MINST tre för varje år. Nu kan alltså ALLA som har lust vara med och skapa lektionsplaner i ALLA (med några undantag) ämnen på Hogwarts göra det, och det är enklare att kunna bidra med nya lektioner.

Förut såg lektionsplanerna ut ungefär så här: ”AST101 är en introduktion till Astronomi, AST102 handlar om de inre planeterna i solsystemet, AST102 om de yttre”. Det som eftersöks nu är TEMAN för olika TERMINER under skolåret. Som exempel skulle AST1 kunna se ut så här istället:

 1. Hösttermin: Jorden
  (Jullov)
 2. Vårtermin: Inre planeter i solsystemet
  (Påsklov)
 3. Sommartermin: Yttre planeter i solsystemet
  (Sommarlov)

Alltså, att man delar upp läsåret i tre perioder: höst-, vår-, samt sommartermin. Man kan annars välja att dela upp det i sex perioder istället, om man vill ha det lite mer detaljerat:

 1. Tidig hösttermin
  (Höstlov)
 2. Sen hösttermin
  (Jullov)
 3. Tidig vårtermin
  (Februarilov)
 4. Sen vårtermin
  (Påsklov)
 5. Tidig sommartermin
  (Mitt-terminslov)
 6. Sen sommartermin
  (Sommarlov)

Vad för sorts saker, i stort, får eleverna lära sig under respektive period? Här beror det lite på vilket ämne det gäller hur detaljerad man behöver vara. Är det TKH så kanske det räcker med ett ”Magikersamhället i Storbritannien under stenåldern” för att beskriva en period eller FVK ”Grundläggande förvandlingar av enkla objekt som liknar varandra” (tänk ”tändsticka till nål”) för att man ska kunna skriva något. I ämnen som t.ex. MYT skulle man kunna ha ”Skapelsemyter runt om i världen” eller FIL ”Meningen med livet” eller något sådant.

Andra ämnen kanske man måste vara lite mer specifik med, som ”Jorden” i AST-exemplet ovan – vad tusan syftar det på? Då kanske man behöver förklara att man tänkt sig att man lär sig om hur jorden är sammansatt, atmosfären, de fyra vädersträcken och vad dessa betyder och vad det kan vara bra för när man är magiker, o.s.v.

Så länge det i slutänden finns minst tre lektioner i varje ämne så spelar det inte någon större roll om det t.ex. i TKH är tre lektioner om stenåldern och ingen alls om bronsåldern eller järnåldern, som man kanske sagt ska tas upp i samma årskurs. Då är det i alla fall fritt för vem som helst att lägga till lektioner om brons- och/eller järnåldern senare om någon känner sig hågad.

Lärarna i varje ämne får även säga lite mer exakt hur de vill att lektionerna ska vara utformade, eftersom det ju inte nödvändigtvis är de själva som kommer att skriva dem. Med TDL skulle det t.ex. kunna vara ett krav att alla trolldrycksrecept ska ha exakta mått (alltså "2 liter vatten, tre torkade, malda blad av växt 1, tre hackade bär från växt 2") istället för "vatten, växt 1, växt 2", men det beror även lite på ämnena.

Vänligen notera att ovanstående inte gäller ALLA ämnen på Hogwarts, några är undantagna:

 • ALK: Lektionerna har nyligen skrivits om (några årskurser har inte lagts upp än), så det känns inte som att det behövs.
 • ÖRT: Samma som ovan.

Både ALK och ÖRT skulle dock behöva få lektionsplaner skrivna för att underlätta för alla andra som kanske också vill hjälpa till, men om dessa skrivs av wheevil och Funa själva eller av någon annan baserat på lektionerna dessa två skrivit är upp till wheevil och Funa.

 • KVF: Det finns en utförlig lektionsplan i informationstråden i KVF-forumet och lektioner är redan skrivna för att följa denna plan (ca hälften av dessa väntar fortfarande på att läggas upp på hemsidan), och med tanke på att det finns nära nog 40 lektioner så känns det onödigt att behöva lägga till fler.
 • SOS: Tvåveckors specialämne för sexor som MSL har hand om. Frågor om omskrivningar av lektioner bör riktas direkt till henne och följer knappast planeringen ovan.
 • STF: Specialämne för sexor/sjuor som MSL har hand om. Frågor om omskrivningar av lektioner bör riktas direkt till henne och lär inte följa planeringen ovan.

ALLA andra ämnen på Hogwarts (AST, DRK, FIL, FOR, FMS, FVK, LAT, MHB, MAM, MUS, MYT, NAM, RIK, SMD, SPI, SDK, SYM, TAL, TDJ, TDL, TFL, TKH) är fritt fram för ALLA att skicka in förslag till. Det är upp till lärarna att välja vilket/vilka förslag de vill använda sig av och inget hindrar dem från att skriva ihop ett eget förslag och skicka in.

Exakt hur lektionerna ska vara utformade rent praktiskt sett, alltså hur man ska skriva att de genomförs o.s.v., kommer det att postas om efter att sista datumet för att skicka in lektionsplaneringar gått ut.

Tidtabell för omarbetande av lektionerna på Hogwarts:

 • Börja fundera på lektionsplaner: Från och med nu!
 • Inskickning av lektionsplansförslag till [email protected] : 1-30 september
 • Ämneslärarna diskuterar lektionsplaner: 1-31 oktober
 • Lärarna skickar in färdiga lektionsplaner till SSL senast: 31 oktober
 • SSL går igenom lektionsplanerna och postar dessa i forumet: Under november månad.

Det beror på hur mycket som behöver kollas igenom och eventuellt ändras och liknande, men även givetvis på hur mycket tid SSL har tillgänglig utanför SH, hur snabbt det går innan lektionsplanerna offentliggörs och lektioner kan börja skickas in. Så snart ett ämne har en lektionsplanering färdig och upplagd så kan man börja skicka in lektioner, men det finns inget exakt datum.

OBS! Tidtabellen kan komma att ändras om det visar sig att SSL är bortrest någon gång i mitten av september till mitten av oktober. Då är det istället 31 oktober som gäller för inskickning av lektionsförslagen och 1-30 november som lärarna går igenom dem, följt av december för genomgång och uppläggning. Om så är fallet kommer det att meddelas i den här tråden.

FAQ

Hur många lektionsplaner får jag skicka in?
Inte mer än ett förslag till varje ämne, är du snäll, annars blir det alldeles för mycket för alla att gå igenom.

Varför måste man vänta till 1 september innan man kan skicka in en lektionsplan?
Det är lätt att bli lite överexalterad om man ser något som verkar kul och så skriver man ihop något på tio minuter och skickar in och tycker är bäst evur, bara för att ändra sig några dagar senare när man fått tid att tänka igenom saken, då man dessutom kommit på att man gjort en drös slarvfel när man skrivit ner det. Nu får man ca två veckor på sig att komma på en lektionsplan, läsa igenom den, rätta slarvfel, ändra sig och liknande innan man sedan kan börja skicka in.

Jag har aldrig spelat lärare i SH överhuvudtaget, får jag skicka in ett förslag?
Självklart! :) Det spelar ingen roll om du inte är lärare i ämnet du vill skicka in eller inte har någon lärare alls – det är öppet för alla.

Hur ska jag skriva själva lektionsplanen?
Välj format först och främst: vill du skriva om tre eller sex perioder? Du behöver inte skriva med när de har lov eller något sådant, utan gör bara en lista med tre eller sex punkter för varje årskurs (du kan blanda mellan olika årskurser om du vill, men det är ju snyggast om du håller dig till samma) och skriv vilket sorts område eleverna ska få lära sig om, t.ex. ”TFL år 2: 1. Teori om rörelsetrollformler och hur de fungerar, 2. Enkla rörelsetrollformler, 3. Avancerade rörelsetrollformler.”

Måste jag ta med alla perioder/årskurser i lektionsplanen?
Ja, alla lektionsplaner ska ha minst tre perioder för varje årskurs som ämnet läses. En välgenomtänkt lektionsplan är gjord så att man har en helhetsbild i åtanke. Eleverna börjar från att inte kunna något alls på första lektionen på höstterminen i ettan (eller trean, om det är ett GET-ämne) till att vara ”experter” på sista lektionen på sommarterminen i sjuan. Om du bara skickar in ett förslag till vad eleverna borde lära sig på vårterminen i fyran i FMS för att ”det verkar kul om de gör sånt då” så finns det ingen helhetstanke bakom.

Gäller detta för Beauxbatons och Durmstrang också, eller bara för Hogwarts?
Bara för Hogwarts. Om BB/DS vill använda samma system så är det upp till respektive skolas rektorer.

Kan jag göra en lektionsplan som förvandlar ett FUTT-ämne till ett GET-ämne eller tvärtom?
Inte utan tillstånd från SSL och det skulle i så fall endast vara om det finns en väldigt bra anledning till det.

Får jag hitta på ett nytt ämne som inte redan finns?
Det hör inte till vad det här beslutet handlar om. Om du har ett förslag till nytt skolämne kan du ta upp det i forumavdelningen ”Utveckling av SH” för att höra vad andra spelare (inklusive SL) tycker.

Var ska lektionsplanerna skickas?
Via EPOST till [email protected], tack! Har du skrivit lektionsplaner i fler än ett ämne, vänligen skicka in ett mejl för varje. Ange ”Lektionsplan: XXX” (XXX = ämnesförkortningen, t.ex. ÖRT) som ämne så blir det lättare för SSL att sortera sedan.

Om jag är lärare eller ÄA i ett ämne, måste jag skicka in en lektionsplan i det ämnet då?
Nej, inte om du inte vill skriva en. Det är högst frivilligt.

Om jag är lärare i ett ämne, får jag skicka in en lektionsplan i ett helt annat ämne?
Ja, det är hela meningen.

Om jag är lärare i ett ämne och vill göra en lektionsplan i det ämnet, måste jag fortfarande skicka in den till SSL?
Ja, jag vill fortfarande kunna se hur många lektionsplaner som kommer in i varje ämne. Får jag inte in någon för ett ämne i första omgången tar jag det som "nähä, ingen är intresserad av det", inte "läraren fixar nog sitt eget ämne".

Vad händer om ingen skickar in en lektionsplan i ett ämne?
I så fall får det ämnet inga nya lektioner. I alla fall inte för tillfället.

Sedan kan tilläggas att lektioner som finns inte kommer att ersättas förrän minst tre nya lektioner i ämnet har skrivits. Blir lite svårt annars. ;)

Är det något som är otydligt eller om du har fler frågor får du gärna ställa dem här, eller till SSL - Traxy - om du ser henne på IRC eller Skype.

En förtydligan (2012-09-09):

Lektionsplanerna ska vara ALLMÄNGILTIGA och handla om en hel TERMIN. De ska alltså INTE vara t.ex. "101: En introduktionslektion i ämnet" utan man ska säga vad temat för HELA TERMINEN är. Man har väl inte en introduktionslektion hela höstterminen?

Att specifiera vad de tre lektionerna för en årskurs handlar om är så vi gjorde förr. Det är INTE detta jag ber om nu och jag vill INTE ha in planeringar för individuella lektioner. Jag vill veta vad lärarna ägnar en termin åt i helhet att lära ut till sina elever, så att ALLA SOM VILL kan bidra med lektioner som passar temat för just den terminen. Står det "101: En introduktionslektion i ämnet" så kan man inte bidra. Står det istället "År 1 HT: Kittelhantering, säkerhetsföreskrifter och enklare trolldrycker" så betyder det att alla som vill skriva en enkel trolldryck som ettorna kan brygga kan göra detta.

Ni som redan skickat in lektionsplaner och vet med er att ni skickat in planer för individuella lektioner ( _X_ ) istället för allmänna teman för varje termin ( _V_ ): gör om, gör rätt, är ni snälla. :) Det är fortfarande över en månad kvar innan det måste vara inlämnat, så det är fortfarande gott om tid.

Also: Om det inte redan tagits för givet så får man naturligtvis jobba ihop om en lektionsplan om man vill. Man behöver inte sätta ihop en alldeles själv, utan man kan vara flera stycken som jobbar ihop. Inga problem alls.