Spelledarbeslut

Nya poänggränser för elevhem på Durmstrang (2014-11-11)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Då antal obligatoriska lektioner på Durmstrang har minskat så har vi även beslutat att minska det antal poäng som en elev i ettan måste ha för att hamna i de olika elevhemmen. 

De nya gränserna är: 

  • Orjol = 1290 poäng och uppåt
  • Jasteb = mellan 755 och 1289 poäng
  • Grif = 754 poäng och under

Orjol:

Skolan förväntar sig att man ska få antingen Fulländat eller Perfekt som betyg i sina ämnen. Räknat hälften Fulländat och hälften Perfekt i betyg (två lektioner i varje ämne) blir 840p.

Maxpoäng för antagning är 250 och för en elev som ska gå i Orjol förväntas att man tar minst 200 poäng på den delen.

Elever som vill gå i Orjol förväntas utöver det att få 250 poäng sammanlagt på Beteende och Lydighet.

Jastreb:

Skolan förväntar sig att man ska få Alldagligt som sämst i betyg. Räknat på två lektioner i varje ämne så blir det 480p.

Maxpoäng för antagning är 250 och man förväntas få i alla fall häften av de poängen, dvs 125 poäng på den delen.

Eleverna som hamnar i Jastreb förväntas utöver det att få 150 poäng sammanlagt på Beteende och Lydighet.

Grif:

Elever som kommer in på skolan, och gör sämre ifrån sig än att de kan hamna i Jastreb hamnar i Grif. Det vill säga det är elevhemmet som är "över" för resten av eleverna på skolan och har ingen uträkning mer än att "De inte kom upp till att platsa i Jastreb".

Detta är beräknat på ett medel men det är inte tänkt att elever i Orjol aldrig kan få ett sämre betyg eller att en elev i Jastreb inte kan ha sämre på sin antagning. Om du spelar din elev på fler lektioner så kan eleven få fler poäng och alltså kompensera för sämre betyg eller poängavdrag. Du väljer själv när din elev går upp en årskurs så om du vill att din elev ska hamna i något särskilt elevhem så spelar du din elev tills dess att den har så många poäng som den behöver (och har tagit de obligatoriska 2 lektionerna i varje ämne). Det är dock inte helt troligt att en elev som bara ställer till med trubbel hamnar i något annat elevhem än i Grif eller att en elev som är duktig på allt inte skulle nå upp till Orjol.

Majoriteten av eleverna på Durmstrang går i Jastreb med ungefär jämn fördelening på resten av eleverna i Orjol och Grif.

Exempel: Om det finns ca 300 elever på DS så går ca 200 av dem i Jastreb, ca 50 i Orjol och ca 50 i Grif.