Spelledarbeslut

Nya kategoriregler (2006-08-01)

Förslag från Kategoriansvarig:

Kategorireglerna behöver uppdateras.

Kategoriansvarig genom Hemligheternas Kammare har beslutat följande:

Kategoriregler

SEKTION A: ALLMÄNT OM KATEGORISYSTEMET

§1 Kategorisystemet omfattar lärare, skolstyrelse och elever på Hogwarts, Beauxbatons och Durmstrang.

§2a Man kan spela oregistrerade karaktärer (detta inkluderar INTE lärare) bäst man vill. Dessa karaktärer saknar skriven bakgrund, och kan inte inneha någon hög post.
§2b Oregistrerade elever kan inte få lektioner utan att vara officiellt registrerade och godkända från ettan. Dessa elevkaraktärer kan inte göras officiella och står helt utanför kategorisystemet. De kan gå med ens spelade karaktärer på lektioner, men får inte gå själva på en lektion och kan inte göra några slutprov.
§2c Yngre syskon kan så småningom hamna på skolan som registrerade elever, och övriga karaktärer kan registreras genom att man kontaktar den ansvarige spelledaren (folk på skolorna: respektive rektor, magivärlden: MSL), som man får skicka en bakgrund till.

SEKTION B: AKTIVA KARAKTÄRER

§1 Definitionen på “aktiv” när det gäller lärare är ca 2 lektioner inrapporterade på en månad (undantag än så länge för lärarkaraktärer vars ämnen inte har några, eller endast några få, elever). För elever gäller ungefär samma sak.

§2 En karaktär omfattad av kategorisystemet som reser iväg från skolan är aktiv, om inget annat angetts av spelaren.

§3 Aktivitetskontroll genomförs var tredje månad.

SEKTION C: NYA KARAKTÄRER

§1 Nya lärarkaraktärer klassas som Timanställda Vikarier så länge de tillhör kategori N.

§2 Karaktärer i kategori N kan inte pausas. Antingen får de bevisa aktivitet först och sedan pausas, eller bli utrensade.

§3a Nya karaktärer är i Kategori N i en månad.
§3b När månaden gått flyttas aktiva karaktärer till kategori A.
§3c När månaden gått flyttas inaktiva karaktärer till kategori I. Spelaren blir sedan varnad för inaktivitet och kan aktivitet inte styrkas rensas karaktären ut.

§4 Aktivitetskontroll genomförs en gång per månad.

SEKTION D: HALVPAUSADE KARAKTÄRER

§1 Lärarkaraktärer kan inte halvpausas. De måste vara aktiva eller pausade.

§2 Man kan inte ha två halvpausade karaktärer i samma årskurs.

§3 Aktivitetskontroll genomförs var sjätte månad.

SEKTION E: PAUSADE KARAKTÄRER

§1a En karaktär med en viktig post (rektor, biträdande rektor, elevhemsföreståndare, minister) måste avgå innan den kan pausas. Om inte, så förlorar den posten automatiskt vid pausning.
§1b Vid avpausning återfår man inte posten automatiskt, utan får vänta på att utses till efterträdare, reserv eller ny [post].

2§ Man kan spela med en karaktär även om den är pausad endast för att man behöver avsluta en pågående lektion eller spel. I övrigt ska en pausad karaktär vara helt ospelad.

§3a En karaktär får vara pausad högst i 6 månader.
§3b Efter 6 månaders pausning av en karaktär kontaktas spelaren av Kategoriansvarig som hör efter ifall spelaren har för avsikt att återvända eller inte. Om inget svar kommer inom den tid som anges i meddelandet så rensas karaktären ut.

§4 Aktivitetskontroll genomförs var sjätte månad.

SEKTION F: INAKTIVA KARAKTÄRER

§1a Inaktiv är man om en tidigare spelad karaktär inte spelats på ca två månader.
§1b Inaktiv är man om en ny karaktär inte spelats på ca en månad.

§2 Inaktiva karaktärer kontaktas av Kategoriansvarig och blir antingen utrensade eller återgår till spelet, om spelaren kan motivera detta.

§3 Inaktiva karaktärer har en månad på sig att bevisa aktivitet, annars rensas de ut.

SEKTION G: UTRENSADE KARAKTÄRER

§1a Man kan ibland få tillbaka utrensade karaktärer (så länge de är i livet, se H§2).
§1b För att fråga om man får tillbaka sin utrensade karaktär talar man med Kategoriansvarig. Säger denna ja kontaktar spelaren Sorteringshatten för att höra om bakgrunden finns kvar eller om den måste skickas in igen.

§2a Utrensade karaktärers bakgrunder sparas i forumet ett år innan de tas bort.
§2b Utrensade karaktärers lektioner/betyg sparas i ett år innan de tas bort.

SEKTION H: DÖDA KARAKTÄRER

§1a För att döda en karaktär krävs Spelledarrådets tillstånd.
§1b För att döda en annan spelares karaktär krävs även tillstånd ifrån den karaktärens spelare.

§2 Det går inte att återuppliva och på så sätt få tillbaka döda karaktärer. En död karaktär är död.

§3a Döda karaktärer kan endast bli spöken om de levt olyckliga liv.
§3b För att förvandla sin döda karaktär till spöke krävs det tillstånd ifrån Spelledarrådet. Detta ska sökas så snart som möjligt efter karaktärens död.

SEKTION I: KATEGORIANSVARIG

§1 Den kategoriansvariga kontaktar man i första hand via tråden i Anslagstavlan om man vill ändra kategoristatus för sin karaktär. I andra hand kan KA kontaktas via PM i forumet, eller via email.

§2 Posten som kategoriansvarig ligger för närvarande på SSL, då denna har mest koll på lektionsaktivitet.