Spelledarbeslut

Nya ämnen (2005-11-08)

Spelledarrådet har beslutat följande:

De som föreslår nya ämnen och får detta godkänt har EN MÅNAD på sig att ha skrivit och skickat in MINST det första årets (d.v.s. år 3 eller 6) lektioner samt slutprov från det att de fått godkännandet. Om Studie-SL efter en månad fortfarande inte fått in några lektioner i ämnet, så kommer godkännandet av ämnet att dras in. Beslutet om tillbakadragande av godkännande omprövas om Studie-SL får in lektioner i ämnet, då godkännande kommer att ges. Fram tills dess kan elever inte välja ämnet, eftersom det inte finns.

DETTA BESLUT PÅVERKAR I SKRIVANDE STUND FÖLJANDE ÄMNEN:

  • Elementmagi (ELM 6-7)
  • Filosofi (FIL 6-7)
  • Magiskt Helande/Botande (MHB 6-7)

Notera att de ovanstående tre ämnenas tillstånd har dragits in. Om den lektionsansvarige skickar in de skrivna lektionerna till Studie-SL i framtiden så kommer ämnet att återinföras.

Mugglarstudier (MUS 6-7) återkallas i nuläget inte, då detta ämne förekommer i böckerna.

De som har lärarkaraktärer kan välja att låta dem vara lärare i ett annat ämne, eller rensa ut dem... eller skriva lektionerna snarast så att ämnena återinförs.

RÄTTELSE:

Sedan detta beslut fattades har ELM och MHB återinsatts i läroplanen för Hogwarts.