Spelledarbeslut

När/hur man kan hoppa av ämnen (2012-09-09)

Fråga från spelare:

Får man hoppa av tillvalsämnen på Hogwarts? När och hur kan man i så fall göra detta?

Spelledarrådet har beslutat följande:

Detta är frågor som dyker upp då och då och det har inte funnits något officiellt nedskrivet om detta, så därför tänkte vi ta tillfället i akt att skriva detta som en förtydligan, så att alla vet vad som gäller:

Kärnämnen år 1-5:

Alla kärnämnen är obligatoriska och går inte att hoppa av. Kärnämnena är AST, FMS, FVK, KVF (endast år 1), TDL, TFL, TKH, ÖRT.

Tillvalsämnen år 3:

En spelare kan välja att HOPPA AV ett tillvalsämne som deras elever valt under följande förutsättningar: a) att eleven ännu inte har påbörjat eller tagit några lektioner i ämnet de vill hoppa av och b) de fortfarande läser minst två tillvalsämnen.

En spelare kan BYTA ett tillvalsämne mot ett annat förutsatt att deras elev ännu inte påbörjat eller tagit några lektioner i ämnet de vill byta bort.

Har eleven tagit lektioner i ett ämne så går det inte att byta eller hoppa av, oavsett anledning ON eller OFF. Eleven har gjort sitt val och får stå sitt kast, även om de tycker att ämnet är pisstråkigt eller att det inte alls passar dem. Gjort är gjort. Spela istället på att eleven inte tycker att ämnet är kul, o.s.v. Se det som ett gyllene speltillfälle och en chans för din karaktär att utvecklas.

Du kan LÄGGA TILL ett tillvalsämne i efterhand, förutsatt att eleven inte överskrider gränsen för antalet tillvalsämnen de kan läsa totalt, d.v.s. fyra.

Tillvalsämnen år 4-5:

En elev kan inte byta bort ett ämne och de kan heller inte hoppa av något, eftersom de redan tagit lektioner i det (i trean). De får istället bita ihop och göra det bästa av situationen och glädjas åt att när GET-provet är gjort så behöver de aldrig mer titta åt ämnet igen. En elev kan inte lägga till ett ämne, utan de måste ha läst alla tillvalsämnen sedan trean.

Ämnen år 6:

SOS är det enda obligatoriska ämnet och går därför INTE att hoppa av. Övriga ämnen kan eleven hoppa av om de ännu inte påbörjat eller tagit några lektioner i ämnet, så länge de läser minst två andra ämnen (SOS och STF ej inräknat).

Du kan LÄGGA TILL ämnen i efterhand, förutsatt att eleven inte överskrider gränsen för antalet ämnen de kan läsa totalt, d.v.s. sex (SOS+STF inte inräknat). Läser eleven redan sex ämnen så måste det finnas en bra anledning ON till att de läser sju eller åtta ämnen (åtta är den absolut översta gränsen).

Ämnen år 7:

Eftersom inget ämne är obligatoriskt i sjuan så kan en elev välja att hoppa av ämnen när som helst, även om de påbörjat/tagit lektioner i det, under ON-förutsättningen att de hoppar av för att kunna fokusera sig mer på de ämnen som är kvar. FUTT-examen är så pass viktig för eleverna att det inte är konstigt om man läser sex ämnen att man hoppar av t.ex. två av dem som inte är så viktiga när allt kommer till kritan, bara för att kunna få upp betygen i de andra fyra. Ska man bli botanist är det viktigare att få bra betyg i Örtlära än att få ett betyg i t.ex. Reinkarnationslära "bara för att det är kul".

Det enda ämnet en elev kan LÄGGA TILL i sjuan är STF, förutsatt att eleven inte redan läst det i sexan. En elev kan inte lägga till övriga ämnen, utan de måste ha läst alla andra ämnen sedan sexan.

Spöktransferens (STF):

Ämnet kan läsas antingen i år sex eller år sju. Detta ämne kan man välja att hoppa av när som helst eftersom det är en frivillig kurs, men tänk på att om din karaktär inte genomför slutprovet i STF under skoltiden så kan de heller inte spöktransferera sig som vuxna. Om du planerar att fortsätta spela karaktären i Magivärlden när de gått ur skolan så är det alltså en bra idé att de gjort STF när de gick på Hogwarts om du vill att h*n ska kunna spöktransferera sig. Annars får du spela på att de helt enkelt inte KAN spöktransferera sig, eftersom de inte klarat provet. Om man ska kunna ta kursen och provet som vuxen karaktär är upp till MSL att bestämma.

Om du inte har några planer alls på att fortsätta spela karaktären när de gått ur skolan så spelar det ingen större roll om de läser ämnet eller inte. Det kvittar ju om en karaktär kan spöktransferera sig eller inte om de ändå aldrig kommer spelas i Magivärlden.

Om du vill byta, hoppa av, eller lägga till ett ämne

Säg till SSL, som fixar detta åt dig på hemsidan.

Ett tips är att tänka igenom din elevs val noga innan du ber om att bli uppflyttad, så att du verkligen har valt "rätt" ämnen för honom eller henne. Dubbelkolla att du inte skrivit t.ex. "SMD" av misstag när du egentligen menade "SDK" innan du postar inlägget om uppflyttning, så att tillvalsämnena slipper ändras i efterhand bara för att du råkat skriva fel.

Det uppskattas både av elevhemsföreståndare och SSL om du kan bestämma dig för vilka tillvalsämnen din karaktär ska läsa redan när du säger till att din karaktär är färdig med tvåan/femman och sedan håller dig till det. De ämnen du säger till om samtidigt som du ber om att bli uppflyttad läggs nämligen in samtidigt som din karaktär flyttas upp, och då behöver man ju inte gå in och ändra i efterhand.