Spelledarbeslut

Namn på nyfödda (2006-10-18)

Spelledarrådet tillsammans med Överhatten har beslutat följande:

Om man vill skapa en nyfödd karaktär som senare ska gå på Hogwarts måste man få namnet godkänt hos en hatt först.

Det vill säga om du idag skapar en karaktär som senare kommer gå på Hogwarts när denne blir äldre (som registrerad karaktär inom SH-systemet) så ska namnet godkännas av en hatt. Väljer du att inte få namnet godkänt måste du vara beredd på att det kan underkännas när din karaktär är så pass gammal att komma in på Hogwarts. Alltså kommer argummentet "den har alltid hetat så" inte att fungera.