Spelledarbeslut

Lektionssystem i Rollspelet Svenska Hogwarts, version 2 (2009-04-24)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Betygsmedel

För det första så avskaffar vi betygsmedlet för att få gå ur en årskurs. Även om betygsmedlet är ganska lågt (2,0, motsvarande D i alla ämnen) så avspeglar det inte nödvändigtvis en elevs prestationsförmåga på lektionstid, vilket gör att även om någon schabblar bort ett slutprov ON och får dåligt så kanske man kan hänga med på lektionerna tillräckligt för att man faktiskt inte är helt usel där. Det blir istället elevhemsföreståndarnas roll att se över sina elevers betyg och prata med elever vars betyg är ganska bedrövliga (om EHF inte har koll så finns det alltid en varning om för lågt betygsmedel när man ska skicka upp en karaktär till nästa årskurs som då påminner en) och de är i sin fulla rätt att inte bara hota med relegering utan även faktiskt relegera dem som verkligen inte tar sin utbildning på allvar och ens försöker bättra sina betyg eller åtminstone komma ikapp tillräckligt för att kunna hänga med i undervisningen. Det blir alltså helt upp till EHF att besluta i dessa fall men givetvis får spelaren en varning i god tid i förväg innan en karaktär relegeras och ett samtal bör spelas mellan EHF och eleven i fråga.

Lektioner

För det andra så skrotar vi abc-systemet, i det att det inte bara finns tre skrivna lektioner per årskurs - det kan finnas upp till 99!

Lektionerna är omdöpta enligt systemet år + lektionsnummer, t.ex. 101 är en lektion för första året, 306 en för tredje, 493 en för fjärde, o.s.v.. Läraren kan välja och vraka mellan vilka lektioner den vill ge i ett ämne eller så kommer man som lärare överens med eleven/eleverna om vilken lektion man vill spela. I forumet bör detta skrivas då som t.ex. ”203” eller ”208”, så kan man som elev välja vilken lektion man vill gå på om det finns olika att välja mellan. Vi vet att det kan bli jobbigt om alla elever vill ha olika lektioner om det finns så pass många av dem, så därför säger vi från början att elever gärna får önska vissa lektioner men om det öppnas en lektion i forumet och man inte tagit den innan så får man tacka och ta emot även om det inte råkar vara exakt den som du ville ta. På IRC är det lättare att komma överens med läraren om vilken lektion som är roligast att spela.

Vi vill gärna försöka göra lektionerna lite smidigare också, och korta ner dem, göra dem lite mer interaktiva än bara ”läraren håller föredrag och eleverna antecknar”. I de fall där det kanske finns en lång text att falla tillbaka på men själva poängen för vad man ska göra lektionen är kort så gör det inget. Som exempel på detta kan t.ex. nämnas TAL 702, där utdraget från läroboken är på nära nog 4900 ord, men det enda man ska göra på lektionen är ”Gå igenom hur man räknar ut sin livsvägstal, sedan får eleverna räkna ut sin egen livsvägstal.” – vilket beskrivs på under 60 ord i början av lärobokstexten. Resten är bara referensmaterial så att man kan slå upp och läsa resultatet av uträkningen. Man kan fortfarande skriva föredragstexter, men då ska de helst inte vara längre än ca 500 ord. Som lärare behöver man fortfarande inte gå igenom vartenda ord som står i lektionen, utan kan välja ut några stycken man vill ta upp.

I nuläget betyder det att en hel del lektioner kommer kunna kortas ner eller skrivas om. Har man en lektion idag som består av massor med teori och sedan en praktisk uppgift så är det vettigt att dela upp den så att teorin blir en lektion och den praktiska uppgiften blir en lektion. Vissa praktiska lektioner måste givetvis innehålla teori också så det kommer vi inte helt ifrån men förhoppningsvis blir det lite kortare lektioner på det sättet. Kortare lektioner betyder inte kortare rollspel dock. Vi hoppas att genom att lektionstexterna minskar så ökar chanserna för interaktion och rollspelande under lektionerna.

Som lärare rapporterar man in en, två eller tre lektioner på rapporteringssidan, så det är i stort sett som förra gången. Man anger med andra ord inte VILKA lektioner som givits, utan bara hur många.

Vill man skriva en lektion i ett ämne så kontaktar man SSL (Traxy). Lektioner man skriver behöver inte ersätta en gammal lektion utan kan helt enkelt bli ett komplement – ett alternativ som man kan ta istället, men det beror på om originallektionen är av den sorten att den verkligen måste ersättas eller inte. Kommer man upp i 99 lektioner i en årskurs så visst, då måste man i så fall börja ersätta lektioner, men det är föga troligt att vi kommer så långt. ;) Om det är olika svårighetsgrad på dem, skriv när på året de ges. Enklare lektioner i början av höstterminen, mest avancerade lektioner mot slutet av sommarterminen. Lektionerna bör bli mer avancerade ju längre på årskursen man går.

De som redan har skrivit lektioner men vill dela upp dem kan höra av sig till SSL (Traxy). Undantag för lektioner som redan delats upp – se lektionsindexsidan.

Slutprov och betyg

För det tredje så ändrar vi hur många lektioner man måste gå i varje ämne.

Sedan SH startades har det varit tre lektioner och sedan slutprov/uppgift + slutprov... och detta ändrar vi på nu. Nu går man UPP TILL tre lektioner, beroende på vilket betyg man vill att ens karaktär ska få. Man kan givetvis spela fler än tre lektioner om man vill (det har man alltid kunnat :P) men man rapporterar bara in högst tre (Varför man skulle vilja spela fler än tre lektioner beror ju helt på om man tycker det är kul att spela ett visst ämne, eller mot en viss lärare eller helt enkelt vill att ens elev ska samla poäng till elevhemmet). Lektionerna som rapporteras in kommer i nuläget för enkelhetens skull fortfarande att identifieras som a, b och c med inlämningsuppgifter som d på betygssidan.

  • Om man går en lektion kan man välja mellan betygen Dåligt och Acceptabelt (D-A).
  • Om man går två lektioner kan man välja mellan betygen Bedrövligt, Dåligt, Acceptabelt och Över förväntan (B-Ö).
  • Om man går tre lektioner kan man välja mellan betygen Knäppt, Bedrövligt, Dåligt, Acceptabelt, Över förväntan och Utomordentligt, d.v.s. alla betyg (K-U).

Detta funkar inte riktigt på hemsidan när det gäller GET/FUTT-ämnen (och KVF1d) än, så där måste man i nuläget gå alla tre lektioner. Detta hoppas vi kunna lösa så snart som möjligt, men löser det sig inte så säger vi till och får i så fall komma med ett annat alternativ under tiden.

Att få höga betyg är en prestation ON – tänk på att inte ens Hermione har U i alla ämnen! Att få U på Hogwarts är INTE samma sak som att få MVG i Sverige – det är högre än så, och det ska vara riktigt, riktigt svårt. Vill man att karaktären ska ha högre betyg så får man helt enkelt kämpa lite extra för det nu och inte bara ta det för givet. Att man även får göra det om man vill att karaktären ska vara riktigt usel är för att om man ska vara riktigt dålig på ett ämne så är det en sådan sak som man ska spela på under lektionstid. En prestation det också, så att säga. Betygen A och D ska vara de allra vanligaste att få, och därför behöver man bara gå en lektion för att kunna få det i slutbetyg på kursen. Som det är nu ligger betygsgenomsnittet på Ö på SH och U är det näst vanligaste betyget hos eleverna. Det är inte vettigt/naturligt/troligt att det är så på en skola. Vi hoppas att detta gör att folk börjar sänka sina elevers betyg en aning så att vi får en vettigare betygskurva och så att U inte bara blir ett urvattnat betyg som alla får utan något som bara den högsta eliten inom ett ämne lyckas skrapa hem. Fungerar det inte har vi diskuterat att införa en gräns på hur många som max får ha U i ett ämne (lite som i Sverige när vi hade 1-5 och bara visst många kunde få 5 i en klass) men det hoppas vi att vi slipper införa.

Grattis SH på födelsedagen!

Tillägg från webmaster:

Tilläggas kan för övrigt att det i nuläget inte går att rapportera så som det ska gå (det var för mycket att göra om, så jag hann inte riktigt), så just nu får man se det som:

A/01 = 1a lektionen
B/01 = 2a lektionen
C/03 = 3e lektionen

Så om en elev har tagit 2 lektioner i förvandlingskonst år 4, så måste man som lärare rapportera in den tredje som 03. Är det första lektionen rapporterar man in 01. Ger man första och andra på samma gång rapporterar man in 01 och 02 (som a och b). Så tills jag hinner fixa det hela så är det lite som abc, fast att man inte behöver ta dem i viss ordning.