Spelledarbeslut

Lektionsdelning (2005-11-30)

Förslag från spelledare:

Att dela upp lektionstrådarna i A, B, och C (som när SH var alldeles nytt) istället för att ge alla lektioner för året i en och samma tråd.

Motivering:

1. En person ska åka iväg om en månad på två veckors semester, den här personen vill göra tvåans lektioner i Örtlära innan denne åker bort och hoppar därför in i en ganska nyöppnad lektion i detta ämne. Hela A-lektionen hinner bli klar och kanske halva B men då måste personen åka iväg och lektionen står still. Oftast inte så länge som två veckor men ibland händer det. Problemet är att detta händer oss alla lite titt som tätt när vi ska åka bort, blir av med vårt Internet, får dataproblem, har mycket att göra i övrigt osv. Både elever och lärare är att beskylla och som vi alla vet så går lektionerna extremt segt ibland. Om man istället har lektionerna uppdelade kunde den här personen ha gjort klart hela A-lektionen, den blir inrapporterad och avslutad och sen kan personen åka iväg, komma tillbaka och sen göra B-lektionen utan att det har stört någon. Även om personen i fråga redan hoppat in på en B-lektion men märker att den inte hinner bli klar så kan man hoppa ur den lätt som en plätt och sen hoppa in i en ny B-lektion istället för att vänta på att en A-C lektion ska öppnas och vänta tills de har gjort klart A-lektionen för att hoppa in när de ska börja på B. Enklare för alla spelare.

2. Man kan lättare spela enligt tidslinjen som gäller för ens karaktärer. Om man istället haft A, B och C för sig så kunde personerna spela mellan lektionerna på ett mer naturligt sätt. Det skulle bli en bättre tidslinje helt enkelt. Jag tror att folk skulle öppna ögonen mer för att man faktiskt kan spela på saker som händer under året på lektionerna. Folk kan kasta arga blickar på varandra eller viska om saker de hört om andra eller nått. Det är mer bara en bonus för de som verkligen vill spela på det sättet och förstör inte för de som vill fortsätta som vi har det nu. Exempel: En spelare har gjort klart alla lektioner i ett ämne, men mitt under året så händer något som skulle fått honom/henne att spela fortsatta lektioner helt annorlunda, som exempel kan vi nämna Angel, som redan gjort alla TDL-lektioner innan hon gick och kysste läraren. Om lektionerna delats upp, så hade hon kunnat spinna vidare på det på lektionerna.

3. Det kommer bli mycket lättare att få dellektioner via IRC/MSN/ICQ/osv med det här systemet. Detta eftersom du nu kan få en A-lektion på forumet, den blir inrapporterad och så kan du tjata på någon om en B-lektion på IRC och sedan göra en C-lektion på forumet. Du blir alltså inte lika fast vid vart du gör dina lektioner. Detta underlättar för både lärare och elever genom att det blir lite friare.

4. Det kommer bli lättare att ta på sig vikariat i ett ämne genom att man bara behöver ta på sig ansvaret för en dellektion om det behövs. Det är även lättare att ta över en lektion eftersom det bara kommer bli att ta över en dellektion istället för att ta över en hel A-C. Dessutom kommer lärarkandidatsystemet fungera betydligt bättre. Lärarkandidaterna är till för att avlasta professorerna och de kan avlasta på ett betydligt lättare sätt om de ”bara” behöver ta en dellektion lite här och där. Sedan tar ju en del mer än andra, men det är ju upp till personen i fråga.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Förslaget bifalles.

Instruktioner:

Det första som kommer hända är att vi har betydligt fler trådar i forumen att handskas med. Detta gäller speciellt för de ämnen som är obligatoriska upp till femman. Att skilja dem åt går ganska lätt genom att man kan döpa dem till olika saker såsom vi redan ser nu ex:

TFL 1a – Lumos
TFL 1a – Knakelibrakelfnatt
TFL 1a – Mooop

Det är inte så svårt. Det kommer bli fler trådar men de kommer kunna avslutas fortare d.v.s. bli mindre och flyttas bort till Minnessållet fortare också så att de inte tar upp så mycket plats ändå.

Regler:

§1 En lärare kan ha alla tre lektioner i samma tråd ifall den bara har en elev, eller om det är ett ämne som inte har många elever (d.v.s. 3-7-ämnen).
§2 Man måste ha avslutat lektion A innan man får börja på B, och måste ha avslutat lektion B innan man får börja på C.
§3 Ansvaret för att hålla koll på vilka lektioner som tagits ligger på elevspelaren.
§4 Om en B- eller C-lektion rapporterats och eleven sedan tidigare inte har en registrerad A- eller B-lektion, så kommer lektionsrapporten att underkännas, och lektionen får göras om. (Står det (a) på sidan så måste B rapporteras innan C. Rapporteras C före B, så underkänns C, och liknande.