Spelledarbeslut

Läxläsningsbegränsning (2018-07-09)

Vi införde läxläsningarna som ett test eftersom vi kände att det är bra att det finns ett alternativ när lektioner segar och för att det kan vara kul att spela något annat än lektion alltid.

Sedan dess har vi även infört provspel och fritidsspel som kan räknas som lektion.

Det var aldrig tänkt att läxläsningarna, provspelen och fritidsspelen skulle ersätta lektioner. På sista tiden, och genom spelpeppen, så har vi märkt att läxläsningarna har blivit ett sätt att "slippa spela lektion" istället för att vara ett komplement till lektionerna. Vi vill dock inte ta bort läxläsningarna då de bidrar till roliga spel.

Spelledarrådet har beslutat följande:

  • Man får bara ta 1 läxläsning per årskurs, elev och ämne.
  • Detsamma gäller för provspel och fritidsspel (var och en för sig)

Så om din elev behöver tre lektioner för att få ett U kan du ta 1 läxläsning, skriva 1 provspel och ta 1 lektion. Men du kan inte ta 2 provspel, 2 läxläsningar eller 2 fritidsspel.

(Det går givetvis att spela fler fritidsspel, läxläsningar och provspel om man känner för det, men man får bara räkna EN (1) som lektion.)

Är det något som är oklart så ställ gärna frågor här eller på discord!