Spelledarbeslut

Lärar/Elev-förhållanden (2012-03-16)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Det finns flera lärar/elev-förhållanden inom SH, vilket vi inte har något problem med. (:look) Vi vill dock se till så att det inte blir orimligt många, men samtidigt vill vi inte införa att man måste söka SL-tillstånd för att få spela sådant. Därför vill vi att alla som spelar lärar/elev-förhållanden som inte kan anses professionella rapporterar in detta till SL-rådet. Med icke-professionellt så syftar vi på hångel, sex och romantiska och/eller sexuella förhållanden. Det är bara att skicka ett PM till oss och säga till vilka karaktärer det gäller och vad de gjort, t.ex. "X och Y har hånglat", "X och Y är käääära i varandra" eller "X och Y har haft apsecks i biblioteket!"

Undantaget är t.ex. om en elev har fått för sig att kyssa en lärare - så länge läraren inte besvarar kyssen - och läraren dessutom säger ifrån att det verkligen inte går för sig (se den här tråden för ett par olika exempel), eller om det är i en dröm eller på annat sätt bara utspelar sig i en karaktärs fantasi.

Ska man hårdra det kan man väl säga att är det ensidigt: säg inte till; är det ömsesidigt: säg till.

Vi vill också påminna om att det finns påföljder att låta lärare och elever ha icke-professionella förhållanden med varandra. Blir de upptäckta ON så kommer saken att undersökas av skolledningen. Om det visar sig ligga något i det så kommer läraren bli avskedad och de lär få rykte om sig som kommer göra det svårt för dem att få jobb. Det lär också bli påföljder för eleven - prefekter kan t.ex. avsättas om EHF vill, men även elever som inte är prefekter lär få sitt rykte förstört för resten av skoltiden. Är eleven en tjej och hon blir gravid så kommer hon att relegeras. Det är alltså inte bara en dans på rosor att låta lärare och elever ha ihop det med varandra - det innebär risker.

De spelare som har lärar/elev-karaktärer med förhållanden som är aktuella just nu vill vi säger till nu på en gång, så att vi kan påbörja listan. :)

För att föregå med gott exempel:

  • Edgar Fisher, HW-SDK + Merula Autumn, Slytherin 5: romantiskt och sexuellt förhållande