Spelledarbeslut

Längdtvång på inlägg (2007-11-17)

Förslag från spelare:

Sätt ett minimikrav på hur långa inläggen på forumet får vara.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Förslaget röstas ner.

Motivering: Vi förstår problemet när många spelare skriver väldigt korta intetsägande rollspelsinlägg och detta är såklart tråkigt, men vi känner inte att vi vill tvinga folk att skriva längre inlägg heller. Vi förlitar oss hellre på att de mer erfarna spelarna finns där och säger till sina medspelare och de nyare spelarna när detta händer. Faktum är att vi uppmuntrar alla (speciellt lärarspelare) att göra detta, speciellt om ni märker att det upprepas. Säger ni till samma person många gånger och denna person inte vill lyssna (spelar ingen roll om du är med i rollspelen eller bara kikar på dem utifrån) så kan du skicka ett PM till SPELLEDARRÅDET där du bifogar några av dessa inlägg eller länkar till spelen så kan vi skicka ut små tillsägelser till personer för att påminna att man ska försöka skriva lite längre. Detta gäller som sagt om det är upprepande gånger. Så sammanfattningsvis: Vi hoppas att fler tar på sig ansvar att peta på spelare så att vi alla får ett roligt rollspel som vi känner ger oss något