Spelledarbeslut

Indragen post: Kurator på Hogwarts (2007-10-24)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Rollen som kurator på Hogwarts är härmed indragen.

Det finns två orsaker till detta. Den ena är att intresset för att uppsöka kurator är så försvinnande litet att det inte finns något behov av att ha en sådan post. Det andra är att det inte finns några som helst belägg i böckerna för att Hogwarts har en kurator. När man ser på hur mycket traumatiskt och stressigt som hänt karaktärerna i böckerna så vore det logiskt att åtminstone någon utav dem skulle behöva uppsöka en skolkurator, men det har aldrig förts på tal i vare sig tankar, tal eller handling, vilket vi antar betyder att de inte har någon.

En orsak till att Hogwarts inte tycks ha någon kurator tror vi är att supportnätet för elever är så pass starkt att det helt enkelt inte behövs någon skolkurator. Har en elev bekymmer så pratar man med sina vänner, med en av elevhemmets prefekter, med elevhemsföreståndaren eller en lärare man kommer bra överens med (som Harry gjorde med Lupin). Det finns dessutom flera fall i SH där elever gått och pratat med en favoritlärare hellre än med en kurator, vilket gör den rollen ytterst överflödig i SH. Det är ingen mening med att ha en kurator separat. Istället får eleverna göra som de gör i böckerna - förlita sig till andra elever, prefekter, elevhemsföreståndare och favoritlärare. Precis som de alltid gjort även i SH.