Spelledarbeslut

Kategoriregler, version 5 (2013-12-01)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Att förkorta och förenkla (och eventuellt komplicera :look ) kategorisystemet på SH. För en närmare förklaring till förändringarna, se Julkalendern, luckan för 1 december.

Vad innebär detta för dig?

Kategorin Halvpausad tas bort här och nu, men inga kategorikollar överhuvudtaget kommer att ske förrän nya hemsidan tas i bruk, och man kan därför inte pausa/avpausa folk (men eftersom vi ändå inte kommer att kolla aktivitet så spelar det liksom ingen roll). Det enda man kan göra med kategorierna de närmsta månaderna framöver är att säga till om att PAUSA FÖRSTAÅRSELEVER PÅ HOGWARTS för att kunna ansöka om nya elever ENDAST, eftersom nuvarande hemsida kräver att alla förstisar är pausade för att man ska kunna komma åt formuläret för namnanmälningar. Alltså: vill du ha en ny Hogwartselev, säg till om att pausa alla dina ettor. (De kommer inte att avpausas efteråt, btw, så efter en månad och du vill ha en ny elev igen, be om att pausa den senaste eleven.)

Alla dokument som hänvisas till i reglerna finns inte nödvändigtvis. "Bilaga I", t.ex., är inte färdigskriven, men handlar om hur ofta karaktärer kollas och hur länge de kan pausas beroende på karaktärstyp, så det är ändå inte relevant på några månader.

KATEGORISYSTEM 5.0

SEKTION A: ALLMÄNT OM KATEGORISYSTEMET

Kategorisystemet är till för att enkelt kunna ha koll på vilka karaktärer som spelas aktivt inom Rollspelet Svenska Hogwarts och vilka karaktärer som inte längre används.

§1 Kategorisystemet omfattar samtliga spelade karaktärer med officiellt godkända bakgrunder inom Rollspelet Svenska Hogwarts.

§2 Det är varje spelares eget ansvar att se till att hans eller hennes karaktärer spelas och inte blir inaktiva.

§3 Manuell kategorihantering på hemsidan sköts vid behov av respektive skolas rektor(er), samt Trolldomsministern inom Magivärlden.

SEKTION B: AKTIVT SPELADE KARAKTÄRER

Syftet med kategorin Aktiv (A) är att visa på vilka karaktärer som spelas aktivt inom Rollspelet Svenska Hogwarts.

§1a För att en karaktär ska kunna räknas som aktiv måste karaktärens spelare själv ha postat minst ett ON-inlägg i forumet under en viss period där karaktärens för- och efternamn (INTE smeknamn) nämnts. Hur ofta karaktärer kollas finns definierat i Bilaga I. Loggar från IRC och liknande som postats av någon annan spelare hittas inte automatiskt vid en sökning och räknas därför inte.
§1b Är det en kärnämneslärare på Hogwarts måste inlägget tillhöra en lektion. För lärare på Durmstrang och Beauxbatons samt Hogwartslärare i tillvalsämnen och specialämnen så kan inlägget tillhöra en lektion eller övrigt spel.

§2a Karaktärer som har varit aktiva sedan föregående kategorikoll stannar kvar i kategori Aktiv.
§2b Karaktärer som inte har varit aktiva sedan föregående kategorikoll flyttas till kategori Inaktiv.

SEKTION C: NYA OCH AVPAUSADE KARAKTÄRER

Syftet med kategorin Ny (N) är att skilja mellan vanliga karaktärer och karaktärer som är nya i spelet eller som precis har blivit avpausade.

§1a Karaktärer som placeras i kategori Ny ligger där i en månad ifrån datumet de godkändes eller avpausades. När månaden har gått flyttas karaktären vidare till andra kategorier, baserat på om karaktären varit aktiv eller inte.
§1b För att en karaktär ska kunna räknas som aktiv måste karaktärens spelare själv ha postat minst ett ON-inlägg i forumet under den månad de ligger i kategori Ny där för- och efternamn (INTE smeknamn) nämnts. Loggar från IRC och liknande som postats av någon annan spelare hittas inte automatiskt vid en sökning och räknas därför inte.

§2 Karaktärer i kategori Ny kan inte pausas eller rensas ut.

§3a Karaktärer som har varit aktiva under månaden flyttas till kategori Aktiv.
§3b Karaktärer som inte har varit aktiva under månaden flyttas till kategori Inaktiv.

§4 Så länge man har en karaktär klassad som Ny i ett spelområde (d.v.s. Hogwarts, Magivärlden, Durmstrang eller Beauxbatons) så kan man inte ansöka om att skapa en ny karaktär i samma spelområde.

SEKTION D: PAUSADE KARAKTÄRER

Syftet med kategorin Pausad (P) är att tillfälligt kunna lägga en eller flera karaktärer på is utan att spela dem en längre tid, men utan att riskera utrensning på grund av inaktivitet.

§1 Karaktärer som ligger i alla kategorier utom Ny kan pausas. För undantag, se Bilaga I.

§2 För att pausa eller avpausa en karaktär går man till sin profil på hemsidan och ändrar själv karaktärens kategoristatus.

§3a En karaktär kan generellt sett vara pausad högst i sex månader åt gången. För undantag, se Bilaga I.
§3b Efter sex månaders pausning får spelaren ett meddelande om att hen har en månad på sig att förnya pausningen eller börja spela med karaktären. Om pausningen inte har förlängts (= Pausad) och karaktären inte har spelats med (= Aktiv) under månaden så flyttas karaktären till Inaktiv. Vissa karaktärer flyttas direkt från Pausad till Inaktiv, se Bilaga I.

§4a En karaktär kan inte behålla en viktig post vid pausning, utan kommer automatiskt att förlora den om karaktären pausas. Se Bilaga I för en närmare genomgång.
§4b En karaktär som förlorat en viktig post vid pausning återfår inte posten automatiskt vid avpausning, utan måste ansöka till den som alla andra om posten är ledig, och räknas så länge som vanliga medarbetare.
§4c Prefekttitel och motsvarande går endast att få tillbaka efter avpausning om posten inte hunnit gå till en annan spelad karaktär i samma årskurs. Finns det en ledig prefektpost i årskursen är det helt upp till elevhemsföreståndaren att bestämma om karaktären ska återfå sin gamla titel eller inte.

§5a En karaktär som är pausad ska vara helt och hållet ospelad, både på lektioner och i övriga spel. Karaktären kan inte starta eller gå med i nya spel eller lektioner, ej heller avsluta pågående lektioner eller spel.
§5b Pausas en elevkaraktär så avbryts alla pågående lektioner för den eleven. Elevspelaren ansvarar själv för att säga till lärarspelarna om karaktärens pausning så att hen kan strykas från lektionen utan att andra elevspelare behöver vänta på dem. Är det en lektion med bara en elev så kan läraren välja att pausa lektionen för att återuppta den när karaktären spelas igen, eller avbryta lektionen och räkna den som ogjord. Övriga spel kan pausas, så att det kan avslutas när karaktären åter är aktiv, eller så avbryter man spelet i fråga och behandlar det som att det aldrig inträffat.

§6a En spelare klassas som pausad om alla deras karaktärer är pausade.
§6b Om en spelare pausar ALLA sina karaktärer så förlängs deras pausningstid automatiskt till ett år, räknat från datumet den sista karaktären pausades. Gäller dock inte vikarier (§1) och vissa andra karaktärer (§3, §4), se Bilaga I.

§7 En karaktär som pausas måste vara pausad i minst en månad innan den kan avpausas.

SEKTION E: INAKTIVA KARAKTÄRER

Syftet med kategorin Inaktiv (I) är att markera att en karaktär inte har spelats under en period och därför riskerar utrensning.

§1 En karaktär blir inaktiv när ingen aktivitet i forumet eller på hemsidan kan hittas automatiskt sedan föregående koll.

§2 Om en karaktär bedöms vara inaktiv får spelaren i fråga en automatisk inaktivitetsvarning via hemsida och epost. Varningen måste innehålla en deadline för när karaktären senast måste ha spelats minst en gång om spelaren vill behålla karaktären.

§3 För att behålla en inaktivitetsvarnad karaktär måste spelaren antingen ha postat minst ett ON-inlägg i forumet där karaktärens för- och efternamn (INTE smeknamn) nämnts, ELLER gjort något på hemsidan t.ex. gjort slutprov eller fått lektion/poäng inrapporterat, ELLER pausat karaktären inom en månad från varningens utfärdande. Loggar från IRC och liknande som postats av någon annan spelare hittas inte automatiskt vid en sökning och räknas därför inte.

§4a Karaktärer som skrivit ett ON-inlägg under inaktivitetsmånaden flyttas till kategori Ny när varningsmånaden gått ut.
§4b Karaktärer som skrivit tre eller fler ON-inlägg under inaktivitetsmånaden flyttas till kategori Aktiv och räknas som aktivt spelade karaktärer.

§5 Inaktiva karaktärer som inte spelats med eller pausats rensas ut automatiskt en månad efter inaktivitetsvarningens utfärdande.

§6 Så länge man har en karaktär klassad som Inaktiv i ett spelområde (d.v.s. Hogwarts, Magivärlden, Durmstrang eller Beauxbatons) så kan man inte ansöka om att skapa en ny karaktär i samma spelområde.

SEKTION F: UTRENSADE KARAKTÄRER

Syftet med kategorin Utrensade (U) är för att samla alla karaktärer som inte längre finns med i spelet men som går att få tillbaka under vissa omständigheter.

§1a Vid en karaktärsutrensning får spelaren i fråga ett automatiskt meddelande om utrensningen via hemsida och epost.
§1b Om den utrensade karaktären hade någon sorts privilegier eller poster ON försvinner dessa automatiskt vid utrensning.
§1c En karaktär som tas tillbaka från utrensning återfår inte sina tidigare privilegier eller poster automatiskt utan måste söka till dem precis som alla andra om/när det finns en ledig plats.

§2 För att få tillbaka en utrensad karaktär går man till sin profil på hemsidan och ändrar själv karaktärens kategoristatus. Karaktären hamnar då i kategori Ny. Om den utrensade karaktären räknas som specialkaraktär krävs först tillstånd från Spelledarrådet.

§3 Om man tar tillbaka en elevkaraktär inom ett år från utrensningsdatum så är alla betyg och inrapporterade lektioner precis som de var när eleven rensades ut. Har det gått mer än ett år sedan utrensning så försvinner alla betyg/inrapporterade lektioner för den aktuella årskursen.

§4a Man kan få en karaktär utrensad max fem gånger. Vid den femte och sista utrensningen så flyttas karaktären till kategori Död och går inte att få tillbaka.
§4b Tar man tillbaka en karaktär inom en månad från utrensningsdatumet så räknas det inte som en officiell utrensning.

SEKTION G: DÖDA KARAKTÄRER

Syftet med kategorin Död (D) är att definiera karaktärer som dött eller på annat sätt försvunnit permanent från spelet.

§1a Spelledarrådets tillstånd krävs för att döda en karaktär ON, oavsett om det är ens egen karaktär eller någon annans.
§1b För att döda en annan spelares karaktär ON krävs tillstånd från den spelaren.

§2 Karaktärer som man raderar eller dödar OFF hamnar i kategorin Död.

§3a En spelare kan inte få tillbaka sina karaktärer som ligger i kategori Död, även om karaktärernas information finns kvar på hemsidan, då informationen ligger kvar av statistiska skäl. Spelaren får inte heller återskapa karaktären med samma namn, eftersom karaktären trots allt är död/raderad.
§3b Undantag är om spelet ON förklaras ogiltigt av Spelledarrådet, t.ex. för att man dödat en karaktär utan tillstånd, eller att dödandet inte utförts enligt det godkända Spelledartillståndet.
§3c En avliden (död ON) karaktär kan återvända till spelet som spöke under vissa förutsättningar, se Bilaga I.

SEKTION H: UTRENSADE SPELARE

§1a En spelare som väljer att sluta i Rollspelet Svenska Hogwarts får alla sina karaktärer utrensade. Om spelaren eller någon av dess karaktärer innehade någon sorts privilegier eller poster försvinner dessa automatiskt vid utrensning.
§1b En spelare som återvänder till SH återfår inte sina tidigare privilegier eller poster automatiskt utan måste söka till dem precis som alla andra om det finns en ledig plats, även om de tar tillbaka en eller flera av sina utrensade karaktärer.

§2a Om en spelare som slutar vill att en annan spelare ska ta över en eller flera av deras karaktärer måste de kontakta Spelledarrådet och ge en skriftlig tillåtelse till att den andra spelaren ska få ta över karaktären eller karaktärerna.
§2b En karaktär kan byta ägare fler gånger. Finns den ursprungliga ägaren tillgänglig står den först i kön ifall karaktären skall byta ägare igen, men den ursprungliga ägaren kan inte kräva att få tillbaka karaktären automatiskt.
§2c För att ta över en karaktär krävs det av den övertagande spelaren att de känner karaktären och vet hur den har spelats tidigare. Detta skulle kunna vara att de spelar någon som påverkas ON av att karaktären inte längre är spelad.
§2d För utrensade karaktärer som tillhör en befintlig magikersläkt, se Släktreglerna.