Spelledarbeslut

Kategoriregler, version 4 (2010-07-22)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Tidigare så har kategorireglerna i stort sett bara gällt Hogwarts, men nu efter att den stora aktivitetskollen i juni så har vi beslutat att införa kategorireglerna till fullo även på Beauxbatons och Durmstrang. Dessutom - vilket är den stora nyheten - så kommer även magivärlden att vara inkluderade i kategorireglerna, så en del regler har skrivits om så att de inkluderar alla sorters karaktärer, andra har lagts till just för att de bara gäller magivärlden. I och med detta har vi passat på att gå i genom alla kategoriregler och uppdaterat dem där det behövts, även om det bara är att omformulera för att förtydliga vad som menas, eller rättat till skrivfel och liknande. På vissa ställen har regler tagits bort (som det ändå inte fanns någon användning för) eller lagts till.

De största och viktigaste ändringarna att vara medveten om:

 1. Magivärldskaraktärer är nu en del av kategorisystemet, men Halvpausad finns inte som alternativ för dem.
 2. Beauxbatons och Durmstrang lyder under samma kategoriregler som Hogwarts.
 3. Quidditchspelande elever på magiskolorna förväntas spela på matcher även om de är pausade - om inte spelaren sagt till den quidditchansvariga att de inte tänker spela (se E§6 för mer information).
 4. Lärare och andra skolanställda kan inte få sin pausningstid förlängd efter sex månader - de blir istället utrensade automatiskt. De kan däremot söka tillbaka till sin forna post om tillfälle finns.
 5. Karaktärer som pendlar mellan Ny och Inaktiv kan bara göra så tre gånger i rad innan det krävs ett inlägg i veckan (d.v.s. ca fyra på en månad) för att de inte ska rensas ut. Förut har det inte funnits något krav mer än det allmänna "minst ett inlägg på en månad för att inte rensas ut".
 6. De regler som gäller högstatussläkter inkluderar nu även övre mellanstatussläkter.
 7. Släktöverhuvuden har en månad på sig att bestämma vad de vill göra om en annan spelares karaktär ur släkten blir utrensad (se G§3b för mer information).

Det finns dessutom en PDF-fil att titta på om man vill se en bild på hur kategorisystemet fungerar. Den innehåller flödesscheman så att man kan få svar på frågor som:

 • Varför är min karaktär klassad som NY?
 • Hur hör kategorierna ihop och hur samarbetar de?
 • Kan/bör jag pausa min karaktär?
 • Hur gör jag med kategorierna om jag vill skaffa en ny elevkaraktär?
 • Hur fungerar kategorikollar?

Filen finns här: kategori_flowchart.pdf

 

Regler: Kategorisystemet

Reviderad: 22/7/2010 (v4)

SEKTION A: ALLMÄNT OM KATEGORISYSTEMET

§1 Kategorisystemet omfattar samtliga spelade karaktärer inom Rollspelet Svenska Hogwarts.

§2a Man kan spela oregistrerade karaktärer bäst man vill, men dessa karaktärer står helt utanför kategorisystemet. De kan göra sällskap med spelade karaktärer i
olika situationer och spelas fritt, men i den mån det gäller elever så kan de inte få lektioner inrapporterade och de kan heller inte göra några slutprov.
§2b Ospelade elevkaraktär på Hogwarts kan göras till en officiellt spelad elev upp till det att de går i femte årskursen, genom att man ansöker till Spelledarrådet om att få skapa en karaktär i en högre årskurs, förutsatt att man har spelat upp minst en karaktär till den årskursen sedan tidigare.
§2c Yngre syskon till karaktärer kan så småningom hamna på skolan som registrerade elever, antingen genom att de börjar skolan i ettan, eller genom att man ansöker om att få skapa en karaktär i en högre årskurs, förutsatt att man har spelat upp minst en karaktär till den årskursen sedan tidigare.
§2d Övriga karaktärer kan registreras genom att man kontaktar den för området ansvariga spelledaren.

§3 Stor kategorikontroll bör ske om det anses finnas behov av detta, dock inte oftare än en gång om året. I en stor kategorikoll är det upp till spelarna att meddela kategoriansvarig om samtliga karaktärer som de vill behålla. De karaktärer som kategoriansvarig inte har fått meddelande om i tid kommer att rensas ut.

SEKTION B: AKTIVA KARAKTÄRER

§1 Syftet med kategorin Aktiv (A) är att visa på vilka karaktärer som spelas aktivt inom Rollspelet Svenska Hogwarts.

§2a För att klassas aktiv krävs det att man har postat minst ett ON-inlägg i forumet de senaste tre månaderna med just den karaktären. IRC-loggar man postat i forumet räknas in i detta.
§2b1 Undantag för kärnämneslärare på Hogwarts, som bör ha rapporterat in minst en lektion i månaden eller åtminstone håller igång en lektion.
§2b2 När det gäller lärare på Durmstrang och Beauxbatons samt Hogwartslärare i tillvalsämnen och specialämnen så beror aktivitetsnivån på hur högt tryck det är på lektionerna, men förväntas ändå ligga på åtminstone ett inlägg per månad, vare sig det är på lektioner eller utanför.

§3 Karaktärer som inte uppfyller aktivitetskraven flyttas till kategorin Inaktiv.

§4 En spelare kan ha hur många aktiva Magivärldskaraktärer samtidigt som denna orkar
med och klarar av.

§5a En spelare kan bara ha en aktiv elevkaraktär per årskurs samtidigt. Spelarens övriga elevkaraktärer i samma årskurs måste vara halvpausade.
§5b Undantag för elevkaraktärer som fått särskilt tillstånd från Spelledarrådet att spelas aktivt i samma årskurs.
§5c En aktiv elevkaraktär som går i samma årskurs som en eller flera halvpausade elevkaraktärer kan inte pausas utan att spelarens halvpausade elevkaraktärer i samma årskurs också pausas.

§6 Aktiva karaktärer kontrolleras var tredje månad.

SEKTION C: NYA/AVPAUSADE KARAKTÄRER

§1 Syftet med kategorin Ny (N) är att skilja mellan vanliga karaktärer och karaktärer som är nya i spelet eller som precis har blivit avpausade.

§2a1 Karaktärer som placeras i kategori Ny ligger där i en månad ifrån datumet de godkändes eller blev avpausade. När månaden har gått kan karaktären flyttas vidare till andra kategorier, baserat på om karaktären varit aktiv eller inte:
§2a2 Nya/avpausade karaktärer som har varit aktiva under månaden flyttas till kategori Aktiv (se sektion B).
§2a3 Nya/avpausade karaktärer som inte har varit aktiva under månaden flyttas till kategori Inaktiv (se sektion F).
§2b Om spelaren varit officiellt frånvaroanmäld under stora delar av månaden kan KA bestämma sig för att ge uppskov för bevisande av aktivitet istället för att dela ut en inaktivitetsvarning. Det betyder i så fall att att karaktären får ligga som ny i två månader innan den kontrolleras och flyttas vidare till andra kategorier. KA bör i så fall kontakta spelaren igen för att påminna dem att de har en karaktär att spela.

§3 Nya/avpausade karaktärer kan inte pausas eller halvpausas under månaden i kategori Ny. Antingen måste de bevisa aktivitet först för att kunna pausas eller halvpausas när månaden gått, eller så får de bli utrensade direkt.

§4 Så länge man har en lärarkaraktär klassad som Ny så kan man inte ansöka om att skaffa en ny lärarkaraktär på samma skola.

§5 En karaktär som flyttats mellan Inaktiv och Ny tre gånger i rad måste skriva minst ett inlägg per vecka under den månaden som den klassas som Ny. Görs inte detta rensas karaktären ut automatiskt i slutet av månaden.

SEKTION D: HALVPAUSADE KARAKTÄRER

§1 De enda karaktärer som kan läggas i kategorin Halvpausad (H) är elevkaraktärer som ligger i samma årskurs som en annan, aktiv karaktär.

§2a Halvpausade karaktärer kontrolleras var tredje månad för att se så att de fortfarande ligger i rätt kategori, men hur mycket eller lite karaktären spelas kontrolleras inte.
§2b Halvpausade elever kan spelas hur mycket eller lite man vill utanför lektioner.
§2c En halvpausad karaktär kan vara helt och hållet ospelad om man vill.
§3a Halvpausade elever kan avsluta lektioner som de påbörjat innan de halvpausades, men kan inte påbörja nya lektioner.

§3b1 Undantag om eleven bara har tre lektioner kvar att göra innan den kan ta examen och flyttas upp en årskurs, för då kan den ta dessa tre lektioner.
§3b2 Halvpausade karaktärer kan inte ta sina resterande lektioner tillsammans med spelarens aktiva elevkaraktär om det inte finns särskilt tillstånd från Spelledarrådet att göra detta.
§3c Eleven kan lämna in d-uppgifter och göra slutprov även om den är halvpausad, oavsett hur många den har kvar att göra.

§4 En halvpausad elev kan inte pausas ensam, utan måste alltid pausas och avpausas tillsammans med den spelarens samtliga elever i den årskursen.

§5a För att växla till att spela aktivt med karaktären måste man samtidigt halvpausa den karaktär i samma årskurs som tidigare varit aktiv.
§5b För att halvpausa en karaktär postar man karaktärens hela namn och elevhem i Kategoriändringstråden för respektive skola.
§5c1 Vid avpausning flyttas karaktären till kategorin Ny.
§5c2 När den avpausade/aktiva karaktären i årskursen befinner sig i kategorin Ny kan man inte ändra kategori på de halvpausade karaktärerna i samma år, annat än för att rensa ut dem.

§6 Halvpausade prefektelever (eller motsvarande) behåller sitt prefektmärke så länge som karaktären faktiskt spelas med.

SEKTION E: PAUSADE KARAKTÄRER

§1a Syftet med kategorin Pausad (P) är att tillfälligt kunna lägga en eller flera karaktärer på is utan att spela dem, men utan att riskera utrensning p.g.a. inaktivitet.
§1b Kategorin lämpar sig för de spelare som behöver vara frånvarande i över en månad. Karaktärer vars spelare är borta i mindre än en månad behöver inte pausas.

§2a En karaktär får vara pausad högst i sex månader. När sex månader har gått måste karaktären återgå till att spelas, annars rensas den ut.
§2b1 I undantagsfall kan kategoriansvarig bevilja en extra pausningsperiod på ytterligare sex månader, vilket ger en total pausningstid på ett år. När ett år gått så måste karaktären återvända till spelet eller rensas ut.
§2b2 Om spelaren behöver fortsatt pausning trots att den redan fått pausningen förlängd till ett år, så behöver motivering till fortsatt pausning skickas in till Spelledarrådet för godkännande. Detta specialtillstånd kan endast sökas om karaktären funnits i minst 12 månader, pausningstiden ej inräknad.

§3a Alla befintliga karaktärer inom Rollspelet Svenska Hogwarts och som inte ligger i kategori Ny kan pausas, med undantag för lärarvikarier.
§3b Vikariekaraktärer kan inte pausas, eftersom de per definition bara är tillfälliga karaktärer. Vikariekaraktärer måste spelas aktivt, eller så avslutas deras tjänstgöring på skolan och karaktären rensas ut.

§4a En karaktär kan inte behålla en viktig post vid pausning, utan kommer automatiskt att förlora den om karaktären pausas. Med "viktig post" åsyftas högt uppsatta poster inom skolor och magivärlden, så som rektor, biträdande rektor, elevhemsföreståndare, Trolldomsminister, chefredaktör för The Daily Prophet, sjukhuschef för St. Mungos, avdelningschef och motsvarande.
§4b En karaktär som förlorat en viktig post vid pausning återfår inte posten automatiskt vid avpausning utan måste ansöka om den som alla andra om den inte redan blivit tillsatt.
§4c1 Övriga skolanställda vuxenkaraktärer inklusive lärare, samt i magivärlden sektionschefer, butiksinnehavare och motsvarande förlorar sin post efter tre månader.
§4c2 En lärare eller övrig skolanställd som varit pausad i mer än tre månader kan inte få sin pausningstid förlängd efter sex månader, utan kommer att rensas ut automatiskt, eftersom de inte längre har kvar sin position. Spelaren är dock välkommen att ansöka med samma karaktär till samma post vid ett senare tillfälle, om det finns en ledig plats.
§4d1 För att kunna komma tillbaka som lärare efter tre till sex månaders pausning så måste det finnas ett behov av fler lärare på skolan, men det måste inte nödvändigtvis vara samma ämne som läraren först fick anställning inom. Är det ett annat ämne kan lärarens bakgrund behöva skrivas om eller saker läggas till för att förklara ämnesomställningen.
§4d2 För att kunna komma tillbaka med en §4c1-karaktär som ej är lärare efter tre till sex månaders pausning så måste posten fortfarande vara ledig eller så måste den ansvariga för området i fråga (d.v.s. rektor eller Magivärlds-SL) anse att ytterligare en karaktär på den posten behövs.
§4d3 Om det finns en ledig post som karaktären kan ta, så måste spelaren kunna komma med en trovärdig förklaring till var karaktären har hållit hus under sin frånvaro och varför de har återvänt till posten och eventuellt, om det gäller lärare, bytt ämne.

§5a Prefekter (och motsvarande) som pausas förlorar sin prefektstatus efter en månad och räknas därefter ON som att de aldrig utsetts till den posten.
§5b Prefektstatus går endast att få tillbaka efter avpausning om posten inte hunnit gå till en annan spelad karaktär i samma årskurs.
§5c Om det finns en ledig prefektpost i årskursen är det upp till elevhemsföreståndaren att bestämma om karaktären ska återfå sin gamla status eller inte.

§6a Quidditchspelande elever förväntas spela i quidditchmatcherna medan de är pausade.
§6b1 Om en Quidditchspelare inte kan spelas medan den är pausad ska detta meddelas Magisports-SL. Meddelas det inte kommer karaktären anses vara en aktiv Quidditchspelare.
§6b2 För att en Quidditchspelare ska räknas som aktiv krävs det att spelaren är med på matcherna som spelas på skolan. En Quidditchspelare som inte är aktiv förlorar sin post.
§6c1 En pausad Quidditchspelare som inte kan spelas av spelaren i fråga kan istället tillfälligt tas över av Magisports-SL under maximalt en hel match.
§6c2 En Quidditchspelare som missar två matcher i rad förlorar automatiskt sin post.

§7a Om en högstatussläkts överhuvud frånvarar i från spelet i sex månader kommer släktens status att nedgraderas till övre medelstatus och en övre medelstatussläkt kommer att nedgraderas till medelstatus.
§7b En nedgraderad högstatus- eller övre mellanstatussläkt kan endast återfå sin forna, högre status om spelaren återvänder till spelet och det finns en ledig plats bland de högre statussläkterna.
§7c1 Undantag för släktöverhuvuden som överlåtit sin släkt till en efterträdare.
§7c2 Finns den ursprungliga ägaren tillgänglig står den först i kön ifall släkten skall byta ägare igen, men den ursprungliga ägaren kan inte kräva att få tillbaka släkten automatiskt.
§7c3 En högstatussläkt kan bara byta ägare en gång innan den nedgraderas till övre mellanstatus och en övre mellanstatussläkt kan bara byta ägare en gång innan den nedgraderas till mellanstatus.
§7c4 Även om en högstatus- eller övre mellanstatussläkt återvänder till dess upphovsmakare så återfår den inte automatiskt hög eller mellanhög status utan måste vänta på en ledig plats.

§8 Spelare som missbrukar kategorisystemet för att behålla status genom att ständigt pausa och avpausa en eller flera karaktärer så snart systemet tillåter kommer att avsättas ifrån posten eller posterna i fråga.

§9 För att pausa en karaktär postar man karaktärens hela namn och position i gällande kategoriändringstråd i respektive forum. Anledning till pausning behövs inte anges.

§10a En karaktär som är pausad måste vara helt och hållet ospelad, både på lektioner och i vanliga spel. Karaktären får inte starta eller gå med i nya spel eller lektioner.
§10b Karaktären får inte avsluta pågående lektioner om de pausas. Spelaren måste avsluta lektionen helt innan h*n ber om att karaktären ska pausas. Om spelaren inte vill eller orkar vänta på att en lektion ska avslutas så måste de säga till läraren att karaktären hoppar av lektionen, så att h*n inte håller upp lektionen för övriga spelare. Är det en lektion med bara en elev så kan lektionen pausas och återupptas sedan när karaktären återvänt till spelet.
§10c Karaktären får heller inte avsluta övriga pågående spel om de pausas, utan antingen pausas spelet också, så att det kan avslutas när karaktären åter är aktiv, eller så avbryter man det och behandlar det som att det aldrig inträffat.

§11a För att återföra en karaktär till spelet, så kallad avpausning, postar man karaktärens hela namn och position i gällande kategoriändringstråd i respektive forum. Anledning till avpausning behöver inte anges.
§11b Vid avpausning flyttas karaktären till kategorin Ny och lyder under reglerna för den kategorin. Se Sektion C för mer information.
§11c Har man flera elever i samma årskurs så kan bara en av dem avpausas – resten klassas istället som halvpausade. Se Sektion D för mer information.

§12a En spelare klassas som pausad om samtliga av deras karaktärer som omfattas av kategorisystemet är pausade.
§12b En spelare som är pausad slutar räknas som spelare i Rollspelet Svenska Hogwarts efter sex månader om de inte återvänder för att delta i spelet, eller fortsätter vara pausade i ett halvår till.

SEKTION F: INAKTIVA KARAKTÄRER

§1a Syftet med kategorin Inaktiv (I) är att markera att en karaktär inte spelas men utan att vara pausad eller halvpausad.
§1b Endast kategoriansvarig kan flytta en karaktär till och från kategorin Inaktiv.

§2a En karaktär bedöms som inaktiv när ingen aktivitet i forumet eller på hemsidan under de senaste tre månaderna kan hittas och den kategoriansvariga själv inte har varit inblandad i spel mot karaktären.
§2b Bevisbördan för om en inaktiv karaktär spelas eller inte ligger på spelaren. Det är spelaren som måste kunna visa upp loggar eller länkar till loggar. Det är inte kategoriansvarig som ska behöva leta eller fråga efter dem.

§3a Om en karaktär bedöms vara inaktiv kontaktar kategoriansvarig spelaren i fråga och ger en inaktivitetsvarning.
§3b I aktivitetsvarningen ska ingå karaktärens namn, efternamn, rang/placering (elevhem, lärarpost, yrke, etc.) och vilket datum som är deadline för när aktivitet måste kunna bevisas eller säga till om att karaktären ska pausas för att den inte ska rensas ut.

§4a En spelare som inaktivitetsvarnas har en månad på sig att börja spela aktivt med karaktären, eller pausa den om man har för avsikt att spela den men inte har möjlighet för tillfället.
§4b Om aktivitet från de senaste tre månaderna kan styrkas (t.ex. genom att IRC-loggar postas i forumet eller skickas via PM till kategoriansvarig) placeras karaktären direkt i kategori Aktiv.
§4c Om karaktären inte har spelats under de senaste tre månaderna men börjar spelas igen under varningsmånaden så placeras karaktären i kategory Ny när varningsmånaden har gått ut.
§4d Kan ingen aktivitet styrkas när månaden har gått kommer karaktären att rensas ut.

§5 En karaktär som flyttats mellan Inaktiv och Ny tre gånger i rad måste skriva minst ett inlägg per vecka under den månaden som den klassas som Inaktiv. Görs inte detta rensas karaktären ut automatiskt.

SEKTION G: UTRENSADE KARAKTÄRER

§1 Syftet med kategorin Utrensade (U) är för att samla alla karaktärer som inte längre finns med i spelet, men som inte är döda. Antingen har de rensats ut för att de inte spelades, t.ex. för att deras spelare försvunnit, eller så har spelaren velat göra sig av med en karaktär, men utan att låta dem dö.

§2a Om en karaktär som rensas ut innehar någon sorts privilegier eller poster försvinner dessa automatiskt vid utrensning.
§2b En karaktär som tas tillbaka från utrensning återfår inte sina tidigare privilegier eller poster automatiskt utan måste söka till dem precis som alla andra om det finns en ledig plats.

§3a Karaktärer som tillhör en befintlig släkt tillfaller släktens överhuvud vid utrensning.
§3b Släktöverhuvudet måste bestämma vad som ska ske med dessa karaktärer inom en månad från utrensning. Alternativen är att de fortsätter vara utrensade, att de blir ospelade karaktärer, att de byter spelare eller att överhuvudet själv spelar dem. Beslutet meddelas till kategoriansvarig.

§4a En spelare som väljer att sluta i Rollspelet Svenska Hogwarts får alla sina karaktärer utrensade. Om spelaren eller någon av dess karaktärer innehar någon sorts privilegier eller poster försvinner dessa automatiskt vid utrensning.
§4b En spelare som återvänder till SH återfår inte sina tidigare privilegier eller poster automatiskt utan måste söka till dem precis som alla andra om det finns en ledig plats, även om de tar tillbaka en eller flera av sina utrensade karaktärer.

§5a Om en spelare som slutar vill att en aktiv spelare ska ta över en eller flera av deras karaktärer måste de kontakta Spelledarrådet och ge en skriftlig tillåtelse till att den aktiva spelaren ska få ta över karaktären eller karaktärerna.
§5b En karaktär kan byta ägare fler gånger. Finns den ursprungliga ägaren tillgänglig står den först i kön ifall karaktären skall byta ägare igen, men den ursprungliga ägaren kan inte kräva att få tillbaka karaktären automatiskt.

§6a Om en spelare som slutar är släktöverhuvud och vill att släkten ska finnas kvar ON i spelet efter att de slutat så måste de utse en efterträdare som kan ta över släkten.
§6b Finns den ursprungliga ägaren tillgänglig står den först i kön ifall släkten skall byta ägare igen, men den ursprungliga ägaren kan inte kräva att få tillbaka släkten automatiskt.
§6b1 En högstatussläkt kan bara byta ägare en gång innan den nedgraderas till övre mellanstatus och en övre mellanstatussläkt kan bara byta ägare en gång innan den nedgraderas till mellanstatus.
§6b2 Även om en högstatus- eller övre mellanstatussläkt återvänder till dess upphovsmakare så återfår den inte automatiskt hög eller mellanhög status utan måste vänta på en ledig plats.

§7a1 Man kan få en elevkaraktär utrensad högst två gånger under ett år innan den försvinner och man måste börja om från första årskursen igen, som om det vore en helt ny karaktär.
§7a2 Beräkningen av året börjar från och med första utrensningen.
§7b Karaktärer som varit utrensade i över ett år går ej att få tillbaka. Vill man ha tillbaka en elevkaraktär som varit utrensat i mer än ett år måste man börja om helt från början med dem, som om det vore en helt ny karaktär.
§7c Ovanstående fungerar även i kombination med varandra. Om en elevkaraktär rensas ut i januari men tas tillbaka i juni och rensas ut någon gång under nästa år, så går den inte att få tillbaka, eftersom det gått mer än ett år sedan första utrensningen.

§8a För att kunna få tillbaka en utrensad karaktär kontaktar man kategoriansvarig.
§8b Om den utrensade karaktären räknas som specialkaraktär krävs först tillstånd från Spelledarrådet.
§8c Om det gäller en lärarkaraktär måste det på skolan finnas ett behov av lärare i det ämnet för att kunna ta tillbaka den. Annars får läraren antingen byta ämne (bakgrunden kan behöva skrivas om) eller så får man göra om den till en magivärldskaraktär istället.

§9a Karaktärer som rensats ut vid en årlig storkoll, men som spelaren faktiskt vill behålla, placeras i kategori Inaktiv om spelaren hör av sig till kategoriansvarig inom en månad efter kollen och utrensningen räknas inte enligt §7a1.
§9b Utrensade karaktärer som återvänder till spelet under resten av året placeras i kategori Ny och räknas som att de har blivit utrensade.

SEKTION H: DÖDA KARAKTÄRER

§1 Syftet med kategorin Döda (D) är för att skilja mellan karaktärer som dött och försvunnit i från spelet, eller som bara utrensats.

§2a För att döda en karaktär krävs Spelledarrådets tillstånd.
§2b För att döda en annan spelares karaktär krävs även tillstånd från den andra karaktärens spelare.

§3a Man kan inte återuppväcka karaktärer från de döda. Om en karaktär dör så går den inte att få tillbaka som levande igen.
§3b Enda undantaget är om spelet förklaras ogiltigt av Spelledarrådet, t.ex. för att man dödat en karaktär utan Spelledarrådets tillstånd, eller att dödandet inte utförts enligt den ansökan som skickades in och godkändes av Spelledarrådet.

§4a En död karaktär kan återvända till spelet som spöke, men bara om karaktären har levt ett sådant liv att det är troligt att de skulle återvända som spöken.
§4b För att förvandla en död karaktär till spöke krävs tillstånd från Spelledarrådet. Detta ska helst skickas in samtidigt med ansökan om att få döda karaktären.
§4c Ju längre efter en karaktärs död som en spelare ansöker om att få förvandla den till spöke, ju svårare är det att få det godkänt.

SEKTION I: KATEGORIANSVARIGA

§1a Posten som kategoriansvarig för skolkaraktärer ligger på den som är rektor för varje magiskola, om ingen annan överenskommelse gjorts med KA.
§1b Om den som spelar rektor inte vill vara kategoriansvarig så kan hela eller delar av detta ansvar läggas över på den biträdande rektorn, men endast efter överenskommelse mellan de två spelarna.
§1c Om den biträdande rektorn väljer att avsäga sig kategoriansvaret måste rektorn ta över ansvaret igen.

§2a Posten som kategoriansvarig för magivärldskaraktärer ligger på Magivärlds-SL.
§2b Ansvaret som kategoriansvarig för magivärlden kan delegeras till en annan
spelare vid behov.
§2c Om den som fått ansvaret delegerat till sig väljer att avsäga sig
kategoriansvaret måste Magivärlds-SL ta över ansvaret igen.

§3 För att kontakta kategoriansvarig på Hogwarts använder man kategoriändringstråden i Forum1. För att kontakta kategoriansvariga på övriga magiskolor samt magivärlden använder man kategoriändringstrådarna i Forum2.

§4 De kategoriansvariga svarar inför Spelledarrådet.