Spelledarbeslut

Dödande av karaktärer (2005-11-06)

Spelledarrådet har beslutat följande:

  1. För att man ska få döda en annan spelares karaktär krävs den spelarens tillstånd.
  2. För att få döda en av sina EGNA karaktärer krävs Spelledarrådets tillstånd.
  3. Det är inte tillåtet att döda sina elevkaraktärer genom att de ramlar ner ifrån skolans torn, utan om en elev tvunget ska dö på skolan så får det ske genom andra metoder.
  4. Vill man bli av med sin karaktär rekommenderar HK att de flyttar, blir utbytesstudenter eller (om de nödvändigtvis måste avlida) omkommer när de inte är på skolan, utan istället hemma eller på semester.