Spelledarbeslut

IRL-lektioner och lektioner till egna karaktärer (2007-01-11)

IRL-lektioner

Det har diskuterats kring IRL-lektioner i HK på sista tiden och nu har Spelledarrådet tagit ett beslut kring dessa. De nya reglerna som gäller från och med nu är:

  • Man måste vara minst 2 spelare för att kunna ge/få lektioner IRL. Man kan alltså inte ge IRL-lektioner till sig själv.
  • Lektioner givna över telefon och/eller röstchat (över Skype, MSN och liknande) räknas som IRL-lektioner.
  • När man gett lektionen så ska läraren, när den rapporterar, kort återberätta vad som hände på lektionen. Alternativt att alla hjälps åt att skriva ihop en kort text om lektionen. Hur man löser detta är upp till dem som har haft lektionen. Fyll i detta under "Logg" i lektionsrapporteringsformuläret.
  • Det som sker på lektionen gäller ON. Om något händer på lektionen som inte borde hända ON så gills heller inte lektionen.
  • Vikariereglerna gäller även IRL-lektioner.

Lektioner av & med egna karaktärer

Man får ju ge sina egna karaktärer lektioner i SH, och det vore synd att ändra på. Det är ju lite konstigt ON om vissa elever aldrig får ha lektion med en viss lärare bara för att både eleven och läraren spelas av samma person OFF. Däremot har vissa restriktioner införts av praktiska skäl (gäller lektioner där bara en spelare deltar):

  • Man får inte ge sina egna karaktärer IRL-lektioner om ingen annan spelare deltar i lektionen. Man måste vara minst två spelare.
  • Lektioner man gett till sin egen karaktär, oavsett om det är på IRC, i forum eller på annat sätt i skrift, ska loggas. Loggen måste skickas in i lektionsrapporten för att lektionen ska godkännas.

Detta gäller samtliga spelare. Det finns inga restriktioner för hur många lektioner man får ge sig själv, eller hur ofta.

Och till sist, en påminnelse bara:

Rapportering av lektioner

  • Om du har valt "Övrigt" som plats för lektion, skriv i rutan för anteckningar var/hur lektionen gavs. Var det över handskrivna papper eller liknande? Lektioner som givits över telefon/Skype eller annan röstchat rapporteras som "IRL".
  • När du rapporterar lektioner så måste du fylla i karaktärens elevhem, så går det 10 gånger snabbare att uppdatera betygen på hemsidan!