Spelledarbeslut

Hogwartsrektorn skiljs från SSL-posten (2014-05-06)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Posten som Hogwartsrektor tillhör inte längre SSL, utan är en separat post öppen för alla inom rollspelet.

Detta innebär att den som är Hogwartsrektor från och med nu har följande arbetsuppgifter (enbart på Hogwarts):

 • Spelar Hogwartsrektorn ON, så klart :)
 • Godkänner poängändringar få hemsidan
 • Godkänner lektionsrapporter på hemsidan
 • Söker och tillsätter vid behov nya elevhemsföreståndare
 • Aktivitetskollar elevhemsföreståndarna (d.v.s. ser så att de fyra EHF är aktiva ON och gör det de ska OFF)
 • Startar större spel, t.ex. sorteringsspel
 • Bestämmer skolschema för HW
 • Skapar intriger, med och/eller utan hjälp av EHF, dock i samråd med SL
 • Utser biträdande rektor i samråd med SL
 • Ändrar skolregler, i samråd med SL

OBS! Nuvarande rektor och dess spelare blir inte automagiskt avsatt/utbytt i och med detta beslut, men kan - om så önskas - välja att avgå och överlämna posten till någon annan.

Regler:

(OBS! De här är inte på något sätt färdigskrivna eller kompletta - vi behöver skriva ihop ett dokument med regler som gäller samtliga rektorer, men dessa punkter kommer att ingå.)

 • En SL kan vara Hogwartsrektor, förutsatt att hen inte redan är rektor på en annan magiskola inom SH eller spelar EHF på HW. (Man får alltså välja en post, inte ha bägge två samtidigt. Är du EHF på HW och vill bli rektor på HW så får du avgå som EHF och tvärtom.)
 • För att kunna ansöka om att vara Hogwartsrektor måste spelaren ha spelat en aktiv karaktär på Hogwarts i minst ett år OFF.
 • ON-karaktären måste vara en karaktär som inte för närvarande klassas som lärare på HW. (Antingen en helt ny karaktär, eller en gammal lärarkaraktär som inte längre undervisar på HW för att hen är utrensad eller har gjorts om till en magivärldskaraktär.)
 • Lektions- och poängrapporter måste godkännas/underkännas inom fem dagar (mån-sön, inte mån-fre), med undantag om spelaren är bortrest eller liknande, vilket i så fall ska meddelas SSL i förväg så att SSL kan rycka in och fixa lektions- och poängrapporterna under rektorns frånvaro.
 • Om rektorn blir utrensad p.g.a. inaktivitet förlorar spelaren posten både ON och OFF.
 • Posten väljs på tillsvidarebasis, d.v.s. man sitter tills man väljer att avgå eller blir avsatt om man inte gör det man ska.

Liknande förändringar kommer att införas gällande Magivärlden och MSL också inom den närmsta framtiden, när det beslutet är färdigskrivet.