Spelledarbeslut

Hogwartsagentens Chefredaktör (2007-10-24)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Posten som Chefredaktör på Hogwartsagenten är härmed omgjord

Förr: Chefredaktören var en ON-post.
Nu: Chefredaktören är nu även en OFF-post. Det är chefredaktören som ansvarar för att de som spelar reportrar är aktiva och den är denna som läser och godkänner/underkänner alla reportagen. De som är godkända skickas vidare till ansvarig SL (fn: Angfiel) som lägger upp det på bloggen. Det är också du som ansvarar för att göra reklam för HA så att alla håller sig uppdaterad med vad som står där. Fungerar inte det systemet kan det finnas på tal om att chefsredaktören får tillgång till bloggen på egen hand men vi testar detta först.

Chefredaktören kommer fortfarande bara kunna sitta ett år ON (dvs börjar din elev som chefredaktör när hon/han börjar i femman så måste hon/han stiga av posten och därmed även du som spelare när eleven börjar i sexan och sedan väljs en ny. Denna väljs av ansvarig SL efter råd av den avgående chefredaktören vem som varit aktiv och gjort ett bra jobb osv.)

Varje chefredaktör ansvarar för aktivitetsreglerna och att de sköts. Dessa kan skrivas om men alla regeländringar ska dock godkännas av ansvarig SL innan de kan börja användas.