Spelledarbeslut

FUTT-prov (2006-10-26)

USL genom Spelledarrådet har beslutat följande:

Efter diskussion i Köket bestämdes följande, vilket redan har trätt i kraft:

När en elev i sjuan gjort färdigt de tre lektionerna så skriver spelaren FUTT-uppgiften, och sedan en kortare uppgift om hur eleven gör teoriprovet och hur det går för dem:

Tanken är då att man inte skriver "Agatha svarar rätt på fråga 5, 9, 10-20 samt 45" utan att man beskriver hur det känns att gå in i stora salen när de ska skriva, vilket betyg de önskar få och hoppas att de pluggat tillräckligt för att klara, och liknande. Så att det inte är några egentliga uppgifter som ska genomföras i spelet, utan man måste använda sin kreativitet för att inte bara skriva 6-12 likadana saker, utan måste göra dem lite olika.

Så kan man säga OFF hur många rätt (utav 50) eleven verkligen ska ha uppnått på provet.

FUTT-uppgiften skickas precis som vanligt till Ämnesansvarig som rapporterar in det.

Provskrivandet skickas till USL via PM, eftersom det inte ska betygsättas (det gör man ju själv, i texten), utan bara läsas igenom.

Ordkrav:
a) FUTT 750 + prov 250 ord
b) FUTT 700 + prov 300 ord

"Skriva prov"-delen bör då gå ut på:
Karaktären ska skriva teoriprovet i Stora Salen tillsammans med sina klasskamrater. Beskriv hur eleven känner inför detta och hur det går för dem. För att uppgiften ska vara godkänd så måste det stå angivet i texten hur många rätt eleven faktiskt får på teoriprovet (utav 50 möjliga). Skriv gärna också med hur många rätt de TROR att de får, eftersom det inte nödvändigtvis är samma sak...

År 7 (FUTT) - 50 frågor
U : 45-50 rätt
Ö : 35-44 rätt
A : 20-34 rätt
D : 10-19 rätt
B : 1-9 rätt
K : 0 rätt

Dessa poäng läggs sedan ihop med dem som eleven fick på det praktiska provet för att ge ett slutbetyg.