Spelledarbeslut

Lärare i FUTT-ämnen (2020-01-10)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Vilka spelar lärare i de rena FUTT-ämnena egentligen? I nuläget är det SL som har hoppat in och vikarierat, eftersom det inte finns tillräckligt med elever/årskurser för att det ska vara någon idé att ha permanenta lärare, då det kan gå långa perioder utan att någon behöver lektioner.

Tanken med de rena FUTT-ämnena är att det är folk från Magivärlden (Ministeriet i synnerhet) som kommer till Hogwarts och undervisar lite kort. Man skapar alltså ingen lärare (som med andra ämnen) utan man har en vanlig Magivärldskaraktär som råkar ha en viss kompetens och som undervisar lite på Hogwarts vid sidan om. Se även: SOS + STF.

Med andra ord: spelar du redan en MVK som skulle kunna undervisa i ett FUTT-ämne och detta är något du skulle vilja göra? (En botare på St Mungos kan undervisa i MHB, någon från Wizengamot kan undervisa i TDJ, någon från en tidning kan undervisa i JOU, o.s.v.) Säg till SSL/Traxy som i så fall kan lägga till karaktären som lärare på Hogwarts.

Skulle du VILJA spela en MVK som skulle kunna undervisa i något av ämnena vid sidan av? Skaffa karaktären som en relevant MVK först - prata med MSL/Angfiel - och när hen är godkänd, säg till SSL/Traxy, enligt föregående punkt.

OBS! Dessa MVK-lärare omfattas fortfarande av läraraktivitetskollar, men får inga inaktivitetsvarningar om inga lektioner pågår och ingen har bett om en, eftersom de är Magivärldskaraktärer först och främst. Däremot: om det finns folk som bett om lektioner, eller att man håller i pågående lektioner och inte besvarar dem, så får man inaktivitetsvarningar som vanligt och kan avsättas som lärare. Karaktären återgår i så fall bara till att vara en vanlig MVK igen.

Lärare i övriga ämnen kan naturligtvis även ställa upp som lärare i FUTT-ämnen om de råkar ha en relevant bakgrund, men den vanliga inställningen till detta är att lärare brukar ha fullt upp med sina egna ämnen, om det inte råkar finnas fler än en lärare i huvudämnet. Har du en befintlig lärare som gärna skulle vilja hoppa in och extraknäcka? Prata med SSL/Traxy!