Spelledarbeslut

FUTT-elever kan få ge lektion till yngre (2013-01-09)

Förslag från spelare:

Det hade varit intressant/roligt att låta en äldre elev (sexa eller sjua) hålla i en yngre årskurs lektion någon gång i ett ämne, som när man t.ex. får planera och hålla i en gympalektion i skolan. En professor kommer givetvis att vara med på lektionen men kommer inte att ingripa om inte något är fel eller är på väg att gå fel, utan kommer att lämna så gott som allting i händerna på eleven som leder lektionen. Jag tror att det kan vara en bra övning för eleverna och ge dem något roligt och annorlunda att spela på.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Eftersom förslaget egentligen gällde ett visst kärnämne och det inte finns så många som spelar just det ämnet, så valde vi att utöka förslaget till att gälla alla kärnämnen och att höra med dem som spelar FUTT-eleverna om detta är något de tycker verkar intressant och skulle vilja göra. Samtliga av spelarna som tog sig tid att besvara frågan förra året var intresserade, så därför väljer vi nu att införa detta officiellt.

Det handlar alltså om att istället för att en lärare ger en lektion åt första- eller andraårselever som vanligt så kan en FUTT-elev (= elev i sexan eller sjuan) ge lektionen istället. Man spelar då på att FUTT-eleven fått i uppgift att förbereda och hålla en lektion för en yngre årskurs. En lärare finns med i lektionsspelet som mentor och håller koll ON så att lektionen inte spårar ur och kan hjälpa till om något oförutsett skulle råka hända.

När lektionen är slut rapporterar läraren in lektionen åt första- eller andraårseleverna precis som vanligt, INKLUSIVE eleven som höll i lektionen. Om FUTT-eleven vill dela ut eller dra av poäng så rapporteras dessa i så fall in av läraren, förutsatt att läraren tycker att det är okej. (Läs: Om FUTT-eleven t.ex. börjar dela ut 10p för varje rätt svar till elever i deras eget elevhem så ska läraren inte tycka att det är okej.) Lektionen lägger man sedan i Lektionsloggar-forumet så att alla som vill (i synnerhet karaktärens elevhemsföreståndare) kan få se hur det gick.

FUTT-eleverna kan i nuläget bara välja mellan kärnämnena (AST, FMS, FVK, TDL, TFL, TKH, ÖRT) att ge lektion i, och de kan bara ge en lektion i ämnet om året. Har de gett en lektion i FVK i sexan får de alltså vänta till sjuan innan de kan ge FVK igen, om de så vill. De är ju trots allt elever och har sina egna studier att ta hand om! ;) FUTT-eleverna kan bara välja kärnämnena som de själva hade U i föregående år, eftersom de så klart ska vara bra på ämnet för att kunna ge lektion i det och svara på frågor! Förslagsvis väljer eleverna bara det eller de ämnen som de verkligen brinner för, istället för ett där de bara råkar ha bra betyg för att de "måste" ha bra betyg för att komma in på en viss vidareutbildning efter examen.

De FUTT-elever som är intresserade av att hålla lektion tar kontakt med en eller lärarspelare i ämnet det gäller och hör om någon av dem har en professor vill/kan ställa upp som mentor åt karaktären. Frågar man och alla säger nej så kan man be SSL om hon kanske kan ställa upp åt en istället, men det är som sagt först efter att de ordinarie lärarspelarna tackat nej, eftersom det i första hand är deras karaktärer som ska ha hand om detta eftersom det är deras ämne att undervisa i.

Om man som spelare inte har tid, lust eller ork med detta så får man stå över. Det här absolut inget man måste göra, utan är bara en kul grej att kunna spela på för den som vill, oavsett om man är lärare eller elev.

Vill man jättegärna göra detta som elev men inte har någon karaktär som är intresserad ON får man antingen vänta till dess att man HAR någon som ÄR intresserad - eller så kan man alltid spela på att eleven fått detta i läxa, att de måste göra det för att kunna få bra betyg, eller för att det är en fjäder i hatten inför framtida studier. Rent OFF så kommer det INTE att bli något krav på att man måste ha gett t.ex. en FMS-lektion för att kunna komma in på aurorutbildningen, o.s.v., utan det där med fjäder i hatten är bara något man kan ge karaktärerna som svepskäl för att få dem att göra detta när DE inte vill ON men DU hemskt gärna vill OFF.

Om man som LÄRARE vägrar att göra detta ON så får man stå över, eller så får man som spelare försöka övertala sin lärarkaraktär med att locka med lönebonus den månaden, en extra ledig dag, att det är en gentjänst för en av de andra lärarna, eller något sådant. Hitta på något som skulle få din lärare att bli intresserad. Är du helt enkelt inte intresserad av detta OFF så behöver du inte ställa upp bara för att någon frågar dig - det är lika frivilligt för dig som lärare som det är för FUTT-eleverna.

Vi tackar spelaren för förslaget och hoppas att detta kan vara något nytt och kul att spela på både för elever och lärare! :D