Spelledarbeslut

FUTT-ämnen blir specialämnen (2019-12-08)

Spelledarrådet har beslutat följande:

FUTT-ämnen ges nu för tiden bara i sjuan, som ni alla vet ;) Tidigare har de även räknats in i hur många ämnen man får läsa. Det kommer de inte göra längre. De kommer att bara vara extra kurser som ens elever kan läsa om de vill.

FUTT-ämnena kommer alltså kunna väljas i sjuan men de räknas inte in i min/max-gränsen för ämnen man ska läsa i sjuan.

De som redan går i sjuan påverkas inte av detta. Sexor som har valt FUTT-ämnen i sexan men som inte har tagit lektion i dessa kan välja att hoppa av dem. Har man börjat ta lektion i dem så är de fortfarande valbara i sjuan på samma sätt. Ingen sexa borde påverkas på så sätt att hen har för få ämnen att läsa om man tar bort FUTT-ämnena i sjuan.

Med detta har vi även valt att sänka gränsen för hur många ämnen man max får läsa. Man måste fortfarande läsa minst 2 ämnen på FUTT-nivå men nu får man absolut max välja 5 stycken ämnen som man fortsätter på FUTT-nivå, dvs som man väljer från femman till sexan. På detta får man välja max 3 FUTT-ämnen när man börjar sjuan. Även om de är extra kurser som är frivilliga så är FUTT-året inte att leka med och det blir helt enkelt för mycket om eleverna ska läsa massor med ämnen för att det är kul. Gränsen måste dras någonstans och tre stycken, en per termin (fast det är upp till eleverna om de läser alla som går i början av året eller slutet eller uppdelat), räknar vi på.

FUTT-ämnena är tänkta att vara på ca 4 veckor, två gånger i veckan. Varje månad ges alltså två kurser, om det finns elever som vill läsa kurserna. Om det inte finns elever som vill läsa dem så kommer de helt enkelt inte att ges. Detta gör ingen skillnad OFF egentligen utan är mer en grej eleverna vet om ON. Det betyder att som absolut max så går det att ha 14 stycken olika FUTT-ämnen under ett läsår (då en del månader slås ihop pga lov).

I dagsläget så har vi 5 stycken. Så vi behöver uppenbarligen fler förslag på kul ämnen. Vill man komma med förslag på ämne så skickar man en lektionsplanering till SL-rådet som täcker ett specialiserat ämne under fyra veckor. Det vill säga det kommer max ges 8 lektioner i ämnet ON, men så ska de som sagt vara specialiserade.

Professorerna i dessa ämnen kommer skickas från ministeriet ON, eller anställas av ministeriet och skickas till skolan. De behöver alltså inte jobba på ministeriet utan kan vara experter inom sitt område. Hur detta kommer fungera OFF är inte helt färdigt ännu.

FUTT-ämnena kommer räknas som Specialämne. Det betyder att väljer man ett FUTT-ämne så ska man ta 3 lektioner (d.v.s. du som spelare här på SH ska ta 3 lektioner OFF) i ämnet för att kunna få ett betyg. Betygskalan finns inte för ämnena utan efter avslutad kurs får man antingen Godkänt eller Icke Godkänt.

Vi har redan delat in FUTT-ämnena när de ges under året och kommer lägga ut andra som kommer in och som godkänns under de lediga tiderna.

  • Arkeologi ges i september
  • Magiskt Helande och Botande ges i oktober
  • Entreprenörsskap ges i november
  • Trolldomsjuridik ges i december och januari (minus jullov)
  • Drakologi ges i april och maj (minus påsklov)
Veckoschema FUTT