Spelledarbeslut

FUTT-ämnen blir ospelade (2017-01-01)

Spelledarrådet har beslutat följande:

FUTT-ämnen på Hogwarts kommer genomgå en förändring;

FUTT-ämnena kommer i fortsättningen att väljas till sjuan, inte sexan, och det kommer vara ämnen som går ON vid behov (när tillräckligt många elever vill ha dem). OFF kommer det inte vara någon skillnad på om en spelad elev eller fler elever väljer ämnet.

Lärarposterna kommer att "fyllas" av ospelade lärare (information om dessa kommer att komma lite senare).

Lektionerna kan antingen spelas med en sådan ospelad lärare - då ber man en lärarspelare, vilken man känner för, att spela denna ospelade lärare, eller så skriver man ihop lektionen själv (minst 500 ord per lektion).

FUTT-ämnena kommer i fortsättningen inte att kräva att man skriver ett slutprov till dem (slutprov till övriga ämnen kommer fortfarande att krävas).

De som redan valt ämnet till sexan/sjuan kommer få fortsätta med dem som vanligt, men de som börjar sexan efter detta SL-beslut postats kommer börja välja FUTT-ämnen till sjuan om de vill.

De ämnen vi menar när vi säger FUTT-ämen i denna kontext är Arkeologi, Drakologi, Entreprenörsskap, Magiskt Helande och Botande och Trolldomsjuridik.

Frågor och svar

DRK och MHB är endast FUTT-ämnen, därför behöver jag alltså inte skriva något FUTT-prov i dem?

Korrekt!

Men SMD och TFL, som läses i tidigare årskurser också, behöver jag skriva FUTT-prov i?

Korrekt igen!

Hur gör jag för att min elev ska få betyg i DRK och MHB, då man får felmeddelandet "Karaktären har inte gjort den praktiska uppgiften än" när man försöker göra slutprovet på hemsidan?

I nuläget (läs: tills vi kommit på om det finns något annat sätt att lösa det på) säger du bara vad du vill ha för slutbetyg i ämnet så lägger vi in det manuellt.

Förtydligan (2018-06-06)

Din elev ska börja sexan: De renodlade FUTT-ämnena kan inte väljas eftersom de bara läses i sjuan. (Srsly, de finns inte längre i listan när EHF flyttar upp karaktärer till sexan.) Tänk på att du måste ha plats att kunna välja ett FUTT-ämne i sjuan, så välj inte sex ämnen i sexan (SOS+STF räknas inte) om det är något du vill att hen ska läsa i sjuan!

Din elev går i sexan (och läser ett renodlat FUTT-ämne sedan innan detta SL-beslut postades): Hojta till vilket betyg du vill ha. Du behöver inte ta några lektioner i sexan eftersom din karaktär egentligen inte ska läsa ämnet förrän i sjuan, men nu är det som det är. Har du redan gått lektioner och fått ett betyg är det lugnt.

Din elev ska börja sjuan: Du kan välja ett renodlat FUTT-ämne (eller flera), så länge din karaktär inte läser mer än totalt sex ämnen. Du säger bara till som vanligt när karaktären ska flyttas upp.

Din elev går i sjuan (och läser ett renodlat FUTT-ämne sedan innan detta SL-beslut postades): Har du spelat minst en lektion eller skrivit ett (500 ord) långt inlägg om att eleven går på lektion, gör ett prov, läxläsning eller whatever, så kan du sedan säga till vilket slutbetyg du vill att hen ska ha, eftersom du inte behöver skriva ett FUTT-prov. Har du redan gjort önskat antal lektioner för "rätt" betyg så kan du alltså bara säga till vilket betyg du vill att hen ska ha.