Spelledarbeslut

Förändringar av hattutbildande (2013-07-08)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Efter mycket diskuterande om hur man skulle kunna underlätta och förbättra systemet med hattlärlingar så har följande bestämts, med välsignelse från befintliga Sorteringshattar:

Hattutbildningar, så som de har sett ut hittills, slopas helt och hållet. Istället införs en sorts korrespondenskurs i hattande. Det kommer inte att finnas någon uttagning till korrespondenskursen, utan alla som vill får gå den. Den är öppen året om, och du går den i din egen takt.

Man får en lektion via PM med några uppgifter att besvara och så skickar man in svaret när man är redo. Man får tre månader på sig att besvara lektionen, så att vi vet om någon har gett upp eller inte. Blir man färdig en halvtimme efter att man fått lektionen så kan man skicka in svaret redan då och får sedan nästa lektion skickad till sig så snart svaret har lästs. På så sätt kan man ta det i sin egen takt och har man mer tid en månad och sedan har tokmycket prov och annat så kan man anpassa sig efter det. Kanske blir man färdig med alla lektioner på en vecka eller två, kanske tar det längre tid.

Grejen är att man kan gå "kursen" bara för skojs skull, om man vill bli bättre på att skriva bakgrunder som exempel, och man behöver inte genomföra hela om man inte vill. Kursen är i tre delar: namn, bakgrunder, samt hattande. Den som vill bli Sorteringshatt måste genomföra alla tre. Vill man bara lära sig mer om namn, å andra sidan, så går man bara namn-delen. Vill man lära sig mer om bakgrunder och hur de bedöms så gör man även den delen. Vill man lära sig hur det faktiskt är att vara Sorteringshatt så går man alla tre delar. Man kan genomföra alla delar utan att någonsin ansöka till en ledig Sorteringshatt-post, även om det vore synd.

Tidigare har hattlärlingsposter annonserats ut i forumet och man får genomgå en "hattuttagning" och sedan en utbildning för att i slutänden kunna bli hatt. Detta ändras nu. Hattutbildningen kan ALLA gå, oavsett vilken tid på året det är, eller hur mycket nya hattar behövs. MEN: för att kunna söka till en Sorteringshatt-post så måste man vara behörig, d.v.s. ha tagit "hattexamen", d.v.s. ha genomgått alla tre delar av hattkursen. (Tänk: för att kunna bli tandläkare så måste du ha pluggat till tandläkare och tagit examen.) Alla som är hattbehöriga är välkomna att söka om det skulle behövas nya hattar, vilket i så fall annonseras om i forumet.

När/om man blir tillsatt som ny Sorteringshatt så blir man hattlärling i ett par veckor eller något sådant, under överinseende av befintliga hattar, som kollar så att allt går bra för en och ser att man är redo, o.s.v.. Om man som ny hatt efter lärlingsperioden vill fortsätta att vara hatt så blir man i så fall officiellt tillsatt, vilket för oss in på nästa ämne:

Man skriver upp sig som Sorteringshatt i sexmånadersperioder istället för på tills vidare-basis som det varit förr. När man skriver upp sig på sex månader så är minimikravet att man ska genomföra fyra veckors hattande under denna tid. Exakt VILKA veckor är upp till en själv, om det är fyra veckor i streck eller en vecka per månad eller vad som, men fyra veckor är det allra minsta som krävs. (Man får naturligtvis skriva upp sig på fler om man vill!) Efter sex månader så kan man förnya sitt "kontrakt" med ytterligare sex månader, eller så kan man välja att ta en paus ett tag och skriva upp sig efter några månader eller inte alls, om man så vill. Kontrakten behöver inte gå över exakt samma tidsperiod för alla.

När man skriver upp sig på en vecka så SKA man också genomföra den veckan. Har man skrivit upp sig i förväg på en vecka som när den kommer närmare visar sig att man inte kan ha så får man säga till minst en vecka i förväg så att man hinner byta med någon annan utan att själva hattandet påverkas för övriga medlemmar. I slutet av varje kontraktsperiod är det uppföljning. Om man som hatt vill fortsätta vara hatt så kan kontraktet förnyas, i alla fall förutsett att man uppfyllt sin del av det, d.v.s. hattat under minst fyra veckor det senaste halvåret.

Vissa veckor kanske det kommer in fler anmälningar och bakgrunder än andra, och givetvis kan man be övriga hattar om hjälp då, precis som vanligt. Vissa veckor under sommaren och i januari kanske man behöver vara flera stycken på, men vi vill inte gå tillbaka till ett ”alla gör lite när man kan” i flera veckor/månader i streck eftersom det inte funkar i längden.

Man kan välja att skriva upp sig på ett halvår men sedan väljer att avgå om man vet att man verkligen inte kommer att ha tid på flera månader i streck. Eftersom man fortfarande är fullfjädrad hatt så kan man skriva upp sig på ett nytt halvårskontrakt vid ett senare tillfälle, om det skulle behövas fler aktiva hattar. Lite som i militären, där man kan vara "pensionerad" men återkallas till aktiv tjänstgöring om det skulle behövas.

tl;dr:

  1. Befintliga Sorteringshattar skriver i fortsättningen upp sig på tjänstgöringsperioder à sex månader. Under dessa sex månader måste man genomföra minst fyra veckors hattande totalt. Kontraktet går att förnya så länge man genomfört minst fyra veckor under perioden man skrivit upp sig på.
  2. För att kunna bli Sorteringshatt måste man ha behörighet, d.v.s. ha genomfört en hattutbildning (se punkt 3). Nya hattar är lärlingar en kort period, så att befintliga hattar kan kolla att allt är okej.
  3. Det införs en korrespondenskurs i tre delar, som alla kan gå i sin egen takt. Det finns ingen uttagning eller liknande. Man kan gå vissa delar av den och sedan hoppa av om man så vill, men om man vill kunna bli behörig att till Sorteringshatt måste man ha genomfört alla delar.

F.d. hattlärlingar: Den som påbörjat en tidigare hattutbildning kan fortsätta utbildningen därifrån man var. Säg till i så fall.

F.d. Sorteringshattar: Om du har varit Sorteringshatt innan detta infördes så räknas du som hattbehörig. Utifall att du skulle vilja dra på dig Sorteringshatten igen är du välkommen att söka om det finns lediga platser. Se [OFF] Platsannonser för OFF-UPPDRAG i så fall!