Spelledarbeslut

Färre lärarposter på Hogwarts (2017-01-01)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Lärarposterna på Hogwarts kommer åter igen att begränsas till en lärare per ämne.

Varför:

Aktiviteten på SH är inte tillräcklig för att ha tre eller fler lärare i varje grundämne och det behövs verkligen inte fler än 1 i varje GET/FUTT-ämne.

Vad innebär det?

Alla som har en lärare i ett ämne kommer att få behålla den läraren även om det är fler lärare i samma ämne, men det kommer inte annonseras om en ny lärare förrän alla lärare rensats ut.

Det är lättare att hålla reda på aktiviteten med 1 lärare per ämne. Både för de som aktivitetskollar och för lärarna själva som inte behöver kolla upp aktivitet bland andra lärare och se vilka årskurser som behöver lektioner osv. Speciellt då vi ska ändra hur lektionsforumen är uppdelade.

Ämnesansvarigas ansvar för andra lärare i ämnet försvinner och den tiden kan läggas på att starta och svara i lektioner istället.