Spelledarbeslut

Elever som går ut Hogwarts (2007-05-05)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Nu när det är aktuellt, då det börjar närma sig att elever kommer börja gå ut Hogwarts, så har det beslutats att i samband med att eleven går ut så behöver bakgrunden omskrivas och/eller finputsas. Övergången mellan skolåren och livet i magikervärlden uppmärksammas genom en fullständigare karaktärsbakgrund.

Karaktären har sedan sitt första år förändrats och haft erfarenheter och upplevelser som präglat den och för att godkännas som en karaktär i magikervärlden så behöver man kompensera med att uppdatera bakgrunden. Bakgrunden för att bli godkänd till första året handlar om hur karaktären var innan den började på skolan, sju magifyllda år senare skiljer sig nog karaktären mer eller mindre.

Fyll ut med de största händelserna under skolåren, vilka vänskapsband som skapades, bröts, nya uppfattningar, förändringar, skolresultat. Allt som ger en klarare uppfattning om vad karaktären utvecklats till.

Alla nya och uppdaterade bakgrunder skickas till Magivärlds-SL.