Spelledarbeslut

Durmstrang och halvpausade elever (2010-09-13)

Diskussion:

Eftersom det skiljer sig att spela flicka och pojke på Durmstrang så drastiskt, man får inte ens ta lektioner tillsammans eller spela så mycket utanför dem heller, så borde man få spela en aktiv flicka och en aktiv pojke i samma årskurs utan att behöva halvpausa dem.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Att införa förändringen i aktivitetsreglerna när det gäller Durmstrang.

Detta innebär att man kan spela en flicka och en pojke parallellt i samma årskurs utan att behöva halvpausa den ena. Man får fortfarande inte ha två pojkar i samma årskurs eller två flickor i samma årskurs och spela dem parallellt utan då måste man halvpausa den ena av dem.

Ändringen gäller från och med idag.