Spelledarbeslut

Döda föräldrar-stopp (2011-07-18)

Diskussion:

Det uppstod en diskussion mellan Sorteringshattarna och Spelledarna kring att många anmälde karaktärer som hade en förälder som dött. Hattarna bedömer om det ska godkännas i bakgrunden beroende på hur väl det är skrivet, men det var tal om vi även skulle införa SL-tillstånd på det.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Att INTE införa ett SL-tillstånd på en död förälder.

Att istället införa ett maxantal på 5 elevkaraktärer som kan godkännas per år som har en död förälder. När 5 elevkaraktärer med en död förälder har godkänts under ett år sätts det ett stopp på det och inga fler godkänns under samma år.

Anledningen till beslutet:

Spelledarrådet anser att det finns tillräckligt med SL-tillstånd för spelare på SH att hålla reda på och vi vill därför försöka minimera antalet tillstånd vi lägger till. Däremot är det ett problem till och från att många karaktärer ska ha döda föräldrar. Så ett stopp är en lösning på problemet utan att vi inför ett tillstånd.

Man måste fortfarande ha SL-tillstånd om man vill ha en karaktär som är föräldralös. Man måste även fortfarande ha SL-tillstånd om man vill döda en ospelad nära vän/släkting/förälder/syskon till en spelad karaktär.

Det är fortfarande upp till Sorteringshattarna att besluta om bakgrunden är godkänd även om det finns möjlighet att ha en karaktär med en död förälder.