Spelledarbeslut

Byta släktöverhuvud (2013-01-16)

Problem:

När en spelare försvinner från SH och har en släkt som har spelats mycket och har flera spelade karaktärer, men där spelaren inte sagt vem som kan ta över släkten, så kommer släkten ändå att "dö ut". Det innebär att de som fortfarande spelar godkända karaktärer från släkten kommer hamna lite i limbo och det kommer inte gå att anmäla nya karaktärer till släkten. Det är en aning olyckligt för alla inblandade. Speciellt om det är en släkt som har varit med länge eller som har många spelade karaktärer.

Vi känner samtidigt inte att vi bara kan ge bort en släkt till en spelare om inte släktöverhuvudet har sagt att det är okey, samtidigt kan vi inte jaga f.d. spelare för att ta reda på vad de vill ska hända med släkterna.

Spelledarrådet har beslutat följande för att lösa problemet:

  • För att se till att släkten lever vidare även när du har slutat på SH så måste du skriva information enligt mallen (se nedan) överst i släkttråden i det här forumet! Det är enda sättet för SL att kunna kolla sen om någon får ta över släkten.
  • Man måste skriva det i tråden INNAN man försvinner från SH. Vi kommer inte jaga folk för att få svar på vem som kommer ta över släkten. Står det inget i tråden när alla dina karaktärer rensats ut kommer släkten att "dö ut".
  • Väljer du att inte ge bort din släkt till någon och du kommer tillbaka efter en tid kommer du få möjlighet att få tillbaka släkten, men eventuell högstatus eller mellan/högstatus försvinner direkt och du måste ansöka om att få tillbaka den statusen om möjligheten fortfarande finns (dvs att det finns lediga platser).
  • Väljer du att ge bort din släkt kommer reservöverhuvudet ta över släkten. Kommer du tillbaka så kan du få tillbaka släkten bara om personen som fick ta över släkten tillåter det.

Tips:

Prata med personen du vill utse till reservöverhuvud så att han/hon är medveten om det och är villig att ta på sig ansvaret.

Tänk på att en person bara får ha en (1) högstatussläkt och en (1) mellan/högstatussläkt samtidigt. Om du vill ge bort din högstatussläkt till någon som redan har en så kommer den behöva ta bort sin nuvarande när du slutar, om de väljer att acceptera att ta över din släkt.

Mall man ska använda sig av:

Släktöverhuvud: Skriv ditt eget namn här
Reservöverhuvud: Skriv den du vill ska ta över släkten här
Släktplaner: Skriv här om det är något speciellt du vill ska hända släkten. Exempelvis om det är en högstatussläkt som du vill ge bort men du vill samtidigt att de ska förlora sig höga status, skriv då det och på vilket sätt de skulle lyckas med det (annars lämnar du det upp till den nya släktöverhuvudet och SL att besluta om). Skriv inte mer än någon mening här!