Spelledarbeslut

Börja direkt i högre årskurser (2010-01-11)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Om man ansöka om en karaktär som ska börja direkt i en högre årskurs så kan man bara ansöka om en karaktär i en årskurs dit man spelat upp en karaktär tidigare. Har man spelat upp en karaktär till t.ex. femman så kan man ansöka om en karaktär som börjar direkt i femman. Har man bara spelat upp en karaktär till trean kan man bara ansöka om en karaktär som börjar i högst trean.

Om din äldsta karaktär går i...
2:an - du kan ansöka om en som börjar direkt i år 2
3:an - du kan ansöka om en som börjar direkt i år 2 eller 3
4:an - du kan ansöka om en som börjar direkt i år 2, 3 eller 4
5:an/6:an/7:an - du kan ansöka om en som börjar direkt i år 2, 3, 4 eller 5

Gränsen dras fortfarande vid år 5, att det är den högsta årskursen man kan få en karaktär godkänd att spela i direkt.

Notera att HK för närvarande inte godkänner några ansökningar om elever som vill börja direkt i en högre årskurs, då det redan finns ganska många som har tillstånd. Vi meddelar när vi tar emot ansökningar igen.

Detta beslut påverkar inte spelare som redan har fått tillstånd att skapa en sådan karaktär eller som redan har en sådan karaktär i spelet, även om spelaren inte har spelat upp en karaktär till den årskursen innan. Det gäller bara de ansökningar som kommer in efter att stoppet så småningom upphävs.