Spelledarbeslut

Börja direkt i högre årskurs - uppdatering (2018-12-23)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Detta är en liten ändring av Börja spela i högre årskurs (2013-12-22), specifikt detta:

Du kan skapa en elev direkt i en högre årskurs, baserat på vilken årskurs din "högsta" elev har tagit examen från. Gäller alla magiskolor i Rollspelet Svenska Hogwarts.

Har du bara tagit examen från ettan så kan du bara skapa en karaktär i ettan. Har en av dina elever tagit examen från tvåan (= din högsta elev går i trean) så kan du skapa en karaktär direkt i tvåan, o.s.v. Har din ”äldsta” karaktär tagit examen från sexan eller sjuan så kan du börja direkt i sexan - du kan alltså INTE börja direkt i sjuan. Du kan naturligtvis fortfarande skapa elever i alla lägre årskurser.

Vi ändrar från att det baserats på högsta årskurs en karaktär har tagit examen till att baseras på högsta årskurs en karaktär uppnått. Alltså: har du spelat upp en elev till fyran (oavsett hur många lektioner man tagit i årskursen) så kan du skapa en ny elev direkt i
DÅ: trean
NU: fyran

Vi tycker det är enklare och mer logiskt att det blir en "account unlock" när man når en ny årskurs, plus att man då kan skaffa sig en spelad klasskamrat till sin elev om man skulle vilja det.

För att förtydiga: om du har en karaktär - eller tidigare har haft en (nu utrensad) karaktär - i ...

  1. ETTAN så kan du skapa en ny karaktär direkt i ettan
  2. TVÅAN så kan du skapa en ny karaktär direkt i tvåan eller ettan
  3. TREAN så kan du skapa en ny karaktär direkt i trean, tvåan eller ettan
  4. FYRAN så kan du skapa en ny karaktär direkt i fyran, trean, tvåan eller ettan
  5. FEMMAN så kan du skapa en ny karaktär direkt i femman, fyran, trean, tvåan eller ettan
  6. SEXAN så kan du skapa en ny karaktär direkt i sexan, femman, fyran, trean, tvåan eller ettan
  7. SJUAN så kan du skapa en ny karaktär direkt i sexan, femman, fyran, trean, tvåan eller ettan

Har du spelat upp en karaktär i sjuan kan du dock fortfarande högst skapa en ny elev i sexan, så där är det ingen ändring.