Spelledarbeslut

Börja spela i högre årskurs (2013-12-22)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Börjar gälla den 1:a januari 2014.

Du kan skapa en elev direkt i en högre årskurs, baserat på vilken årskurs din "högsta" elev har tagit examen från. Gäller alla magiskolor i Rollspelet Svenska Hogwarts.

Har du bara tagit examen från ettan så kan du bara skapa en karaktär i ettan. Har en av dina elever tagit examen från tvåan (= din högsta elev går i trean) så kan du skapa en karaktär direkt i tvåan, o.s.v. Har din ”äldsta” karaktär tagit examen från sexan eller sjuan så kan du börja direkt i sexan - du kan alltså INTE börja direkt i sjuan. Du kan naturligtvis fortfarande skapa elever i alla lägre årskurser.

Detta ersätter med andra ord spelledarbeslutet Börja direkt i högre årskurser (2010-01-11) samt spelarguiden Börja direkt i en högre årskurs (guide), och till viss del även instruktionerna för Hoppa över årskurser p.g.a. byte av skola (2007-01-09, reviderad 2007-05-14) eftersom de är baserade på instruktionerna för att börja direkt i en högre årskurs.

Detta handlar då om karaktärer som går i skolan men som inte tidigare inte spelats. Skapar du en Hogwartselev i femman så har de alltså redan gått på skolan i fyra år och känner folk, kan hitta till lektionssalarna och liknande.

I och med att vi underlättar skapande av karaktärer i högre årskurs så inför vi samtidigt en ändring i bakgrundskraven för karaktärer som ska hoppa över den första årskursen. Grundkravet är fortfarande 500 ord, men sedan tillkommer 100 ord per ospelad årskurs, som förklarar vad som hände eleven varje år, vad de gjorde, och liknande. Som spelare har man ju inte spelat detta, men man måste ju ändå ha lite koll på vad eleven kan tänkas ha gått igenom. Ska en karaktär börja direkt i fyran så ska bakgrunden vara på minst 500 ord, plus minst 100 ord om ettan, plus minst 100 ord om tvåan, plus minst 100 ord om trean. Alltså inte "500+300", utan "500 + 100/överhoppad årskurs".

Tills vi har den nya hemsidan och detta kan fixas automagiskt så gäller följande:

Ansök om en ny elev som vanligt, men skriv i kommentarsfältet vilken högre årskurs hen ska gå i. När karaktären blivit officiellt godkänd av hattarna och ligger på hemsidan och i forumet så kontaktar du SPELLEDARRÅDET med följande information:

 • Karaktärens namn, elevhem och godkänningsdatum
 • Vilken årskurs karaktären ska flyttas till
 • Vilka betyg karaktären ska ha haft i årskurserna som du hoppar över (skapar du en karaktär i fyran behöver vi alltså veta vilka betyg de hade i år 1-3)
 • Vilka tillvalsämnen de läser (om de går i år 3-5) // vilka ämnen de läser på FUTT-nivå (om de går i sexan, kom ihåg att SOS är obligatoriskt), men då behöver vi även veta vad de fick för betyg på GET-proven

Se dagens inlägg i julkalendern för mer information.

Förtydligan:

"500+X00" handlar inte om bakgrund följt av tidigare årskurser separat, utan snarare att om karaktären ska börja i tvåan så måste bakgrunden vara på minst 600 ord (500+100), eftersom 500 fortfarande är minimikravet för elevbakgrunder, men minst 100 av 600 ord måste specifikt handla om överhoppade årskurs ett. Ju fler årskurser man hoppar över, ju fler årskurser måste man skriva minst 100 ord om.

Hoppar man över fem årskurser så måste bakgrunden vara på minst 1000 ord totalt för att kunna godkännas. Man måste fortfarande skriva minst 500 ord om karaktären, och sedan minst 100 ord per överhoppad årskurs, i det här fallet fem. Det man INTE kan göra är att skriva 500 ord totalt om år 1-5 i allmänhet så länge man får med minst 500 ord, utan det ska gå att utskilja varje årskurs och att det står minst 100 ord om varje.

HUR man väljer att skriva detta är mindre viktigt. Vill man baka in det i bakgrunden så går det bra. Vill man lägga det separat efteråt så går det också bra. Vill man lägga det i början eller något annat så funkar det också. Det spelar liksom ingen roll hur man som spelare väljer att lägga upp bakgrunden, så länge de vanliga grundkraven uppfylls:

 • Bakgrunden är minst 500 ord lång
 • Bakgrunden inte är av typen "Hårfärg: Röd" utan skriven i faktiska meningar
 • Bakgrunden talar om vem karaktären är, hur de ser ut, hur de är och varifrån de kommer (personlighet, familj, intressen, utseende)
 • Bakgrunden innehåller tillräckligt med personlighet för att kunna sortera in eleven i ett elevhem [endast HW!]
 • Bakgrunden är hyfsat rimlig/trovärdig

Grundkraven gäller ju alla bakgrunder i hela SH, även om icke-elever har högre grundkrav än "minst 500 ord", och att kunna sorteras in i G/H/R/S gäller ju i stort sett bara skaffande av HW-elever.

Ska man börja direkt i en högre årskurs ändras punkten "Bakgrunden är minst 500 ord lång" till:

 • (Börja direkt i tvåan) Bakgrunden är minst 600 ord lång, varav minst 100 ord ska handla om elevens första år på skolan
 • (Börja direkt i trean) Bakgrunden är minst 700 ord lång, varav minst 100 ord ska handla om elevens första år och 100 om elevens andra år på skolan
 • (Börja direkt i fyran) Bakgrunden är minst 800 ord lång, varav minst 100 ord ska handla år 1, 100 om år 2 och 100 om år 3
 • (Börja direkt i femman) Bakgrunden är minst 900 ord lång, varav minst 100 ord ska handla år 1, 100 om år 2, 100 om år 3 och 100 om år 4
 • (Börja direkt i sexan) Bakgrunden är minst 1000 ord lång, varav minst 100 ord ska handla år 1, 100 om år 2, 100 om år 3, 100 om år 4 och 100 om år 5

Exemplen gäller visserligen bara HW, men motsvarande gäller även för BB- och DS-elever. Hoppas detta förtydligar saker för alla. :)

OBS! Vilken årskurs man kan börja direkt i har ändrats i och med spelledarbeslutet 2018-12-24.