Spelledarbeslut

Betygsgränser för att få gå om (2007-04-16)

Förslag från spelare:

Istället för ”Fem D och man måste gå om årskursen” så borde man få ett betygsgenomsnitt, och har man lägre betyg än snittet måste man gå om årskursen. På så sätt kan höga betyg väga upp för låga.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Bifalles. Snittet räknas ut genom att man lägger ihop poängen för varje betyg och delar detta med antal ämnen. Betygen kommer vara värda följande poäng:

K = 0p
B = 1p
D = 2p
A = 3p
Ö = 4p
U = 5p

För att slippa gå om en årskurs behöver karaktären ha ett betygssnitt på minst 2,5, vilket motsvarar hälften A och hälften D.

Notera att detta endast gäller årskurs 1 till och med 4. Betygen man får i femman används för att ge tillgång till vissa ämnen i sexan, som ju dessutom är frivillig att gå. Sjuan är slutbetyget.

Betygsgenomsnitt på GET/FUTT-nivå kan eventuellt komma att ha en betydelse i framtiden, men det är något som måste diskuteras och utarbetas, så i nuläget spelar det ingen roll.