Spelledarbeslut

Beta-testande av SL-beslut (2017-12-02)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Vi har bestämt oss för att börja lägga ut en del utkast till spelledarbeslut för beta-testande, eller "på remiss" som det egentligen heter. Det betyder att vi har diskuterat fram ett beslut i HK, men istället för att posta det direkt som ett SL-beslut så postar vi det i utvecklingsforumet för diskussion först. Orsaken till att det postas kan vara många. Kanske är det för att vi själva undrar om vi har satt eventuella gränser rätt och vill ha ett "second opinion" från andra, kanske vill vi kolla med andra så att vi inte har glömt något som borde vara med i beslutet, eller som INTE borde vara med, eller kanske vill vi helt enkelt bara höra om beslutet i sig är tydligt och går att förstå eller om det är några konstigheter, o.s.v.

Istället för att posta ett beslut och sedan få en radda frågor om hur det funkar med X och Y, eller behöva förtydliga saker i efterhand för att vi uttryckt oss på ett oklart sätt, så är tanken att vi pratar om det först och rätar ut frågetecknen INNAN det träder i kraft som ett officiellt beslut, så att när det väl postas officiellt så är det så bra det kan bli. Det kommer fortfarande att gå att be om förtydliganden och ställa frågor och liknande efter ett beslut är postat också, om det var en diskussion och man råkade missa den, så det ändras inte. Tanken är bara att försöka besvara frågorna redan innan beslutet postas.

Så att diskussioner och beslut och sådant inte bara rinner ut i sanden och glöms bort så börjar vi med att testa den här tidsbegränsningen på diskussionerna:

A) Om ingen har några andra kommentarer än att ett föreslaget SL-beslut ser bra ut som det är - eller liknande med betydelsen "inget behöver ändras" - så stängs tråden efter två veckor och beslutet blir officiellt. Det känns onödigt att vänta längre bara för sakens skull om konsensus ändå är att det är bra som det är. Om INGEN har kommenterat på tråden överhuvudtaget efter två veckor kommer det att tas som att folk tycker att det är okej som det är.

B) Om det blir en diskussion och det anses att saker behöver ändras, läggas till, utökas, minskas och så vidare så pågår diskussionen i en månad från det att beta-beslutet lades upp i Utvecklingsforumet. Då har alla en månad att komma med förslag, och istället för att det går tre månader mellan svar och diskussionen tar ett år så får man snabba på lite och se till att få sagt allt som behöver sägas på en månad, så att det blir en aktiv diskussion av det hela. Om det fortfarande är en aktiv diskussion om ett beslut efter en månad och det uppenbarligen behöver längre tid att diskutera så är det inget som hindrar beslutet från att skjutas upp tills dess att diskussionen avslutas naturligt, men målet är att komma fram till ett slutgiltigt formulerat beslut så snart som möjligt.

När ett beta-beslut är färdigdiskuterat här så kommer SPELLEDARRÅDET att ta upp alla förslag på ändringar till diskussion i HK och använda dessa som underlag innan det färdiga beslutet postas.

Trådarna kommer att postas i "Utveckling av SH"-avdelningen här i forumet och vara markerade med [BETA] i titeln.

OBS! ALLA SL-beslut kommer inte att läggas ut på remiss innan de postas. Privata frågor om specialkaraktärer är t.ex. inget som behöver diskuteras (eller ens besvaras) i öppet forum, utan det kommer förmodligen att handla mer om saker som eventuella regeländringar och liknande.