Beslut fattade på Stormötet 2006

Datum: 2006-08-08

Plats: Norco Bortennishall, Norrköping
Datum: Fredag 4/8, på kvällen

Någon sorts dagordning:

  1. SVEROK
  2. Borgin & Burkes
  3. Beauxbatons & Durmstrang
  4. Hemligheternas Kammare
  5. Överhatten som SL

Traxy fungerade mötesordförande och sekreterare och talman under väldigt varma lysrör. Totalt deltog 20 personer på mötet.

SVEROK

Vi beslutade att skapa en SVEROK-förening, med syfte att finansiera SH (SHIRL, hemsida, domännamn, priser och liknande). Mer information om detta följer i en separat tråd.

Borgin & Burkes

Forumet ansågs nödvändigt och folk ville ha kvar det. Att man måste ansöka om medlemskap i en användargrupp ville folk ha kvar.

Det fanns argument både för och emot forumet, t.ex. att folk som är under 15 kan spela spel men de kan inte se sina egna loggar. Poängen är att spel som läggs upp i B&B är sådana som spelats på IRC och som folk vill dela med sig av, och utan B&B så finns det inget utrymme för tvivelaktiga loggar i forumet, eftersom forumet ska hållas vänligt för både barn (från 11 år) och deras oroliga föräldrar. Har man inte tillgång till B&B men vill ha en logg och inte har sparat den själv kan man alltid be någon skicka den via PM.

Beslut efter omröstning:

Åldersgränsen sänks från 18 till 15 år. För att ansöka om att få se B&B skickar man ett PM till ADMIN och säger det, samt sitt födelsedatum.

Beauxbatons & Durmstrang

Att det råder enormt bristande aktivitet i de två utrikiska skolorna är ingen direkt nyhet. Eftersom folk är intresserade av att spela, så ska ju skolorna finnas kvar.

HK lade fram ett förslag om att ändra så att HSL har SL-ansvar för BB/DS istället för MSL. Folk verkade positiva till detta. Att göra rektorerna för BB/DS till SL finns inget skäl till i nuläget, då det inte finns aktivitet på skolorna för att motivera något sådant.

Beslut efter omröstning:

  1. Kösystemet slopas tills vidare. Det kan komma att återupptas om behovet skulle komma att uppstå i framtiden.
  2. Man behöver inte ha en HW-karaktär i tvåan för att få ansöka om att ha en karaktär på BB eller DS.
  3. För att få ansöka till BB eller DS så får ens FÖRSTA karaktär inte ligga i Kategori N. Har man flera karaktärer kan man ansöka när/om man vill, även om man har nya eller pausade karaktärer.
  4. Nya lektionssystem ska diskuteras, så att BB/DS blir lite mer olikt Hogwarts. Håll utkik efter diskussion i "Utveckling av SH"-forumet, som kommer att startas av SSL.
  5. Skolformer (särskilt internatskolor) i Frankrike och Östeuropa ska undersökas lite närmare, så att BB/DS inte är Hogwartskopior (med brittiskt skolsystem), utan mer lika internatskolor i respektive länder. Håll utkik efter diskussion i "Utveckling av SH"-forumet.

Tillägg: Hogwarts

Nytt lektionssystem ska diskuteras, eftersom det gamla har börjat brista lite i sömmarna. Håll utkik efter diskussion i "Utveckling av SH"-forumet, som kommer att startas av SSL.

Hemligheternas Kammare

Folk vill ha mer insyn och kunna vara med och diskutera saker INNAN de beslutas. HK påpekade att besluten som fattas omfattas av typ "30 dagars öppet köp" från det att de postas i forumet. Att när som helst under den tiden kan beslutet återkallas utan några problem. Har ingen klagat inom en månad så genomförs beslutet. Klagar någon, så tar man upp det till diskussion. Detta har tydligen inte framgått, alltså erkänner sig HK besegrade och ska bättra sig.

Beslut efter omröstning:

Ett forum där HK kan ta upp saker för diskussion med resten av medlemmarna kommer att skapas. Se "Utveckling av SH": "Köket" i forumet.

Förtydligande:

HK (Spelledarrådet) består av fyra spelledare, som har lite olika inriktningar: Hogwarts, Magivärlden, Quidditch och Studier. Det är med andra ord så att alla fyra är spelledare i SL-rådet i första hand, men att var och en har lite bättre koll och större ansvar när det gäller ett särskilt område.

Överhatten som SL

Detta diskuterades fram och tillbaka in absurdum, med bra och dåliga argument från bägge sidor.

Beslut efter omröstning:

Streck i debatten eftersom den höll på att spåra ur, vi kom varken fram eller tillbaka, och klockan var mycket.