Spelledarbeslut

Begränsning av antal elever ur samma släkt (2008-04-01)

Kommentar från spelare:

Det är ologiskt att en släkt har så många ungar om man jämför med böckerna. Det borde föras in någon restriktion på hur många barn ur högstatussläkterna som får finnas på Hogwarts.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Om man ser på böckerna: Malfoy verkar det bara finnas en gren som heter och de har tydligen bara ett barn, men det betyder ju inte att det inte finns andra familjer som är mer fertila än Lucius & Narcissa. ;) Weasley finns det ju en drös ungar som heter, alla från samma föräldrar... Rent logiskt om man ser på släktträd i allmänhet så känns det inte som att det är otroligt med flera ungar från samma släkt. Alla är ju inte kusiner, utan en del är släkt så långt tillbaka att de bara har namnet gemensamt med någon annan.

Vi ser för närvarande inget skäl till att sätta in några restriktioner för hur många personer ur en och samma släkt som får finnas på skolan samtidigt. I nuläget finns det som mest 6 stycken med samma namn ur en högstatussläkt (d.v.s. Brendan-Synclair - andra släkter har något färre), och det känns inte som något problem. Om det är 10-15+ så är det kanske dags att börja ifrågasätta rimligheten, men när det bara är en handfull så känns det onödigt att införa några regler, särskilt om det bara ska gälla högstatussläkter och inte mellan- eller lågstatussläkter. Högstatussläktenas överhuvuden brukar dessutom vara lite restriktiva när det gäller vilka som får skapa en karaktär med deras namn, vilket gör att det blir en naturlig begränsning.