Spelledarbeslut

Befogenheter att ge/dra poäng och ge strafftjänster (2019-12-22)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Poäng

Per elev och tillfälle så kan:

  • Rektorn ge/dra 100 poäng.
  • Elevhemsföreståndare ge/dra 50 poäng.
  • Professorer ge/dra 20 poäng.
  • Speciallärare samt övrig Hogwartspersonal ge/dra 10 poäng.
  • Prefekter ge/dra 5 poäng.

Detta är max antal poäng, färre går naturligtvis bra det också.

Övrig Hogwartspersonal är exempelvis vaktmästaren och sjukhusföreståndaren m.fl.

De som håller ämnen som SOS och STF samt de nya FUTT-ämnena räknas som ”speciallärare” då de har specialämnen. De tituleras professor under lektionen. Vikarier räknas även in här.

Med ett tillfälle så menas det varje gång man ger poäng eller avdrag. Så om eleven betsämmer sig för att fortsätta hålla på med det som de höll på med så kan personen i fråga ge poäng eller avdrag igen under samma lektion. Värt att tänka på är att det fortfarande ska vara rimligt att ge poäng eller avdrag för en sådan sak flera gånger.

Strafftjänster

  • Rektorn kan ge strafftjänster fritt till alla elever.
  • Elevhemsföreståndare kan ge strafftjänster fritt till alla elever.
  • Professorer kan ge strafftjänster fritt till alla elever.
  • Speciallärare samt övrig Hogwartspersonal kan ge strafftjänster som tjänas direkt efter de ges ut/lektionen eller vid ett tillfälle, inte flera strafftjänster under en längre tid.
  • Prefekter kan inte ge strafftjänster.