Spelledarbeslut

Bättre aktivitetskoll (2005-11-06)

Diskussion:

Något behöver göras för att bättre hålla koll på folks aktivitet, både vad gäller elever och lärare, men i synnerhet lärare.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Ett system baserad på olika kategorier beroende på hur aktiv en spelare är med sina karaktärer skall omedelbart införas.

UNDER DEN NÄRMSTA KOMMANDE TIDEN KOMMER DET ATT GENOMFÖRAS EN GRUNDLIG AKTIVITETSKONTROLL BASERAD PÅ DET NYA SYSTEMET.