Spelledarbeslut

Barnförbjudna bakgrunder (2008-09-29)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Bakgrunder ska helst vara skrivna så att alla kan läsa dem, om man ser till innehållet. Det är trots allt därför som vi har forum som B&B och FH så att man inte ska behöva springa på saker som kanske är lite "vuxnare" än annars. Därför har vi sagt så här: Elevbakgrunder ska inte vara barnförbjudna om inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att det är en specialkaraktär där en stor del av den de är som personer är sådant som inte direkt är barnvänligt, exempelvis en psykopat. Om en bakgrund måste skrivas så att den är barnförbjuden så ska den barnförbjudna versionen ligga i B&B/FH (beroende på innehåll) och samtidigt ska spelaren tillhandahålla en censurerad version som kan postas i öppet forum samt på hemsidan. Bägge versioner ska godkännas officiellt av den som godkänner bakgrunder, om det är Antagningskommittén eller SL.