Spelledarbeslut

Avatarer åt folket! (2018-12-24)

Detta med avatarer har varit en het fråga under alla år SH funnits. Hur stora ska de vara? Ska man få ha avatarer som rör sig? Vilka ska få ha avatarer? Vi har nu satt oss ner och beslutat på en standard för hur vi tycker att avatarer ska fungera på SH.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Egna avatarer får användas av alla som har en godkänd karaktär! Det betyder att så fort du har en godkänd karaktär så kan du ändra din avatar till en egen.

Avatarer i forumet får vara max:
Bredd 200 pixlar
Höjd 100 pixlar
56 kb filstorlek

Exempel:

Exempel på ny avatarstorlek

Avatarer får inte:

  • Innehålla rörligt innehåll. Det finns många på SH som tycker att det blir för distraherande så därför håller vi oss kvar vid det.
  • Innehålla kränkande, stötande och/eller sexuella element. Exakt vad som klassas som det är från fall till fall att avgöra, men om ni tror det ligger på gränsen är det säkrast att inte ha det som avatar.