Spelledarbeslut

Antal FUTT-ämnen (2007-07-19)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Efter diskussion har det beslutats att sänka antalet FUTT-ämnen man kan läsa, för att göra det mer i linje med både böckerna och verkligheten.

Nu kan man läsa ett minimum av tre FUTT-ämnen och maximalt sex. I absolut nödfall kan man få läsa åtta ämnen, men åtta är den absoluta gränsen. Undantag kommer inte att göras, även om det står i böckerna att någon en gång lyckats med att läsa 12 ämnen. (Att läsa 12 ämnen verkar anses vara lite "en på miljonen" i böckerna, och att den som gjorde det var lagom tokig.) Vill man att ens karaktär ska ha fler än sex (åtta) FUTT-ämnen så kan denna läsa in dessa på distans när man väl tagit examen från Hogwarts. Detaljerna kring detta håller på att diskuteras.

Bakgrund

För att bli auror måste man ha fem FUTT med lägst Ö i betyg, och att bli auror är något av det mest avancerade man kan bli i magivärlden. Förut har man kunnat läsa 6-12 ämnen i sexan och sjuan. I böckerna håller de på att få panik när de läser sex ämnen. Om man ställer detta mot hur det fungerar i verkligheten så inser man hur orealistiskt 6-12 ämnen är.

GET motsvarar britternas GCSE och FUTT är A-levels. A-levels läser man ett minimum av tre ämnen, ofta inte fler än fyra. De som läser fem eller mer är sådana som väljer t.ex. ett språk de redan talar flytande, eller om de läser något naturvetaraktigt, där innehållet ofta återkommer i flera ämnen.